Záchrana gotického domu v Žatci

V uplynulém roce byla dokončena náročná rekonstrukce tzv. Mederova domu v Žatci, jedné z nejstarších místních památek s jádrem ze 14. století. Budova, která je neodmyslitelnou součástí paměti místa a coby historická památka byla obdivována a zpřístupněna veřejnosti již za první republiky, se v nedávné době nacházela na pokraji zániku. Pouze díky Petru Antonimu a Spolku Mederova domu se podařilo památku zachránit. A to i přesto, že v průběhu rekonstrukce se část téměř hotové stavby znovu zřítila.

Původně gotický dům čp. 102 byl barokně upraven v 18. století. Chátral od 30. let 20. století, po roce 2000 se nacházel prakticky před zánikem, kdy z jeho poměrně rozsáhlé hmoty existoval jenom suterén a část konstrukcí přízemí a prvního patra. Objekt byl bez zastřešení, zničené byly veškeré spalné horizontální konstrukce, výplně neexistovaly, omítky v exteriéru i interiéru byly z velké části opadané a interiér posledního patra zarostl mohutnou vegetací.

V roce 2016 se Petr Antoni, předseda Spolku Mederova domu, který je vlastníkem objektu, rozhodl získat finance na obnovu a navrátit domu jeho autentickou podobu, zachycenou na fotografiích z počátku 20. století. V průběhu rekonstrukce došlo k četným hodnotným objevům, jako jsou dřevěné prvky dendrochronologicky datované do roku 1356 (část dveřního závěsu) nebo 1380 (stropní trámy), nálezy fragmentů gotických omítek s terakotovými nátěry ze 14. století, pozdně gotické dlažby nebo mince ze 16. a 17. století. V době, kdy byla celá stavba zastřešená a zdánlivě stabilizovaná, došlo v roce 2020 ke zřícení střední nosné stěny a klenby sklepa a k masivnímu propadu podlahy ve vstupní síni. I tuto havárii se podařilo sanovat a stavba byla zkolaudována v prosinci 2020.

Díky vysokému nasazení vlastníka, projektantů i realizační firmy se tak podařilo zachránit jeden z ikonických žateckých městských domů. Vlastník se rozhodl pro velmi pokorný přístup spočívající v obnově stavu, který si místní „pamatují“, a to i přesto, že památková péče připustila možnost (při zachování všech existujících reliktů památky) dostavby půdní hmoty za pomoci soudobých postupů i materiálů. Přání vlastníka vycházelo ze sounáležitosti s místem, památkou i její historií.

Za Ústecký kraj nominuje územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem.

Na cenu NPÚ v kategorii IV. Záchrana památky je navržen Petr Antoni, předseda Spolku Mederova domu.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.