Restaurování interiéru kostela Nejsvětějšího Jména Ježíš v Lánech

Na sklonku roku 2019 započala komplexní oprava interiéru zámeckého kostela v Lánech. Iniciovala ji Správa Pražského hradu, pod niž kostel coby součást letního prezidentského sídla spadá. Tým restaurátorů a památkářů vrátil na velmi vysoké odborné úrovni původní vzhled baroknímu mobiliáři i novějším vitrážím a svítilnám.

  • Interiér kostela Nejsvatějšího Jména Ježíš v Lánech po restaurování

    Interiér kostela Nejsvatějšího Jména Ježíš v Lánech po restaurování

Kostel byl původně zámeckou kaplí, kterou navrhl barokní stavitel František Ignác Prée. Po roce 1748 byla kaple připojena k budově zámku patřícího Valdštejnům. Jednotné barokní vybavení interiéru zhotovili přední doboví sochaři a umělečtí řemeslníci. Na konci 19. století byl doplněn vitrážemi a ve 20. letech 20. století v rámci budování letního sídla pro prezidenta T. G. Masaryka pak vznikl soubor pseudobarokních svítidel.

Před aktuální opravou byl kostel zašlý a zanedbaný, hlavní oltář a dřevěné zabudované konstrukce v interiéru byly povrchově degradované, napadené červotočem, místy nahnilé v souvislosti se zvýšenou vlhkostí interiéru. V rámci komplexní opravy interiéru se přistoupilo k náročnému restaurování umělecké a uměleckořemeslné výbavy interiéru. Pozornost restaurátorů se zaměřila zejména na hlavní oltář, dva boční oltáře sv. Rodiny a sv. Norberta, litinové sochy kříže s Kristem, sádrové plastiky Panny Marie s Ježíškem, plastiky dvou andělů a kazatelnu. Mobiliář, který bylo možno demontovat, odvezli k sanačnímu ošetření ozářením na vybraném specializovaném pracovišti, nedemontovatelné části ošetřili na místě pomocí insekticidů.

Kostel v Lánech před restaurováním Kostel v Lánech po obnově

V další fázi byla jednotlivá díla a jejich části zpevněny, poškozené části doplněny a zatmeleny a následně byla povrchově rekonstruována jejich polychromie či zlacení. Zlacené části byly doplněny plátkovým zlatem, v závěrečné fázi byla díla ošetřena vhodným ochranným lakem. Obdobně se postupovalo i v případě dřevěných nepolychromovaných částí mobiliáře.

Kromě toho byla provedena kompletní barevná rekonstrukce stěn vápennými barvami v odstínu světle okrově růžové, doložené odborným průzkumem. Pečlivému restaurování byl podroben i soubor okenních vitráží s figurálními motivy, pseudobarokní svítidla a rovněž varhany.

Restaurování lánského kostela proběhlo na špičkové odborné úrovni s využitím nejmodernějších technologií a vrátilo bohatému baroknímu interiéru původní podobu.

Za Středočeský kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Praze.

Na cenu NPÚ v kategorii II. Restaurování byla navržena Správa Pražského hradu, zastoupená ředitelem Ivem Velíškem.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.