Obnova a restaurování hřbitovní kaple sv. Kříže ve Slavonicích

Restaurování malířské výzdoby interiéru barokní hřbitovní kaple sv. Kříže ve Slavonicích ukončilo mnoho let trvající obnovu, která kapli vrátila důstojnou podobu.

Kaple sv. Kříže byla v roce 1702 přistavěna k staršímu, do té doby samostatnému portálu hřbitova zdobenému reliéfem Posledního soudu (1586). Opravami prošla v letech 1877 a 1904 a v roce 1990 se započalo se statickým zajištěním, rekonstrukcí střechy a vnějších fasád, na něž v dalších letech navázalo restaurování malby na klenbě presbytáře.

Další etapa obnovy v roce 2014 zahrnovala odvodnění a vysušení zdiva, protože nástěnné malby poškozovala zejména vzlínající vlhkost, a mimo jiné i opravu oken, dveří, dlažby a klenuté krypty.

Následné restaurátorské práce zachránily cenné barokní nástěnné malby. Klenbu kněžiště zdobí freska Zmrtvýchvstání Krista jako vyvrcholení cyklu Kristových pašijí (Kristus na hoře Olivetské, Bičování Krista, Korunování trním, Nesení kříže) na stěnách. V klenbě lodi je rozměrná kompozice s námětem Posledního soudu jako připomínka posledního rozloučení a odchodu z tohoto světa. Interiér kaple doplňuje na stěnách působivá celoplošná výmalba iluzivní architektury z barevného mramoru.

Celkové náklady na rekonstrukci překročily 2,9 milionu korun a podílelo se na nich město Slavonice s přispěním ROP soudržnosti NUTS II Jihozápad.

Za Jihočeský kraj nominováno územním odborným pracovištěm NPÚ v Českých Budějovicích na cenu NPÚ Patrimonium pro futuro v kategorii obnova památky, restaurování.

 

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.