Záchrana církevních památek na území Litoměřické diecéze

Díky iniciativě občanského sdružení Pro kostely, z. s., se na území Litoměřické diecéze daří zachránit církevní památky, kterým dosud hrozil zánik. Sdružení se přitom věnuje nejen fyzické záchraně staveb; místa opět ožívají při bohoslužbách či různých kulturních akcích.

Cílem občanského sdružení, založeného v závěru roku 2013, je obnova zničených církevních památek na území Litoměřické diecéze. V současné době se sdružení stará o kostel sv. Bernarda z Clairvaux v Řisutech, kostel sv. Vavřince v Nebočadech, kostel Navštívení Panny Marie v Letově, kostel sv. Kateřiny se zvonicí v Kněžicích u Podbořan a kostel Narození Panny Marie v Buškovicích. Všechny patří k nejohroženějším památkám v Ústeckém kraji, stavby až do nedávné doby nesloužily veřejnosti a jejich existence byla vážně ohrožena. Zejména kostel sv. Bernarda v Řisutech byl na hranici své životnosti.

Za pomoci dotací jsou sakrální památky postupně stabilizovány, pozornost je – vzhledem k jejich havarijnímu stavu – věnována zejména statickému zajištění a obnově krovů a střech. Aktivita sdružení se však neomezuje pouze na fyzickou záchranu konkrétních objektů. Za pomoci místních komunit se do nich snaží navrátit život, ať už obnovou bohoslužebné funkce nebo jejich zpřístupňováním v rámci různých kulturních akcí, například během Noci kostelů. V traumatizovaném pohraničí jsou tak zachraňovány konkrétní památky. Oživení těchto historicky důležitých staveb zároveň vede k obnově identity místa a kulturní tradice a navozuje pocit sounáležitosti s minulostí.

Buškovice 2010 Buškovice 2018

Motto sdružení:

Hranicí domova nejsou dveře bytu nebo domu, ale k domovu patří i místo, kde žijeme. Prostředí, ve kterém se pohybujeme, nás ovlivňuje a utváří. Naši předci si toto uvědomovali a i v dnešní generaci jsou ti, kteří vidí historické, kulturní a umělecké hodnoty kolem sebe. Sakrální památky tvořily a tvoří dominanty a jsou často na místech viditelných zdaleka. Nezáleží na tom, kdo je teď a v tuto chvíli jejich vlastníkem. Záleží na tom, zda se nám podaří předat dále to, čemu byla v minulosti věnována veliká péče.

Za Ústecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky bylo navrženo občanské sdružení Pro kostely, z. s., zastoupené předsedou ThLic. Stanislavem Přibylem, Th.D.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.