Restaurování mariánského sloupu u kostela Nalezení sv. Kříže v Liberci

V roce 2018 byl v Liberci restaurován mariánský sloup, připisovaný Matyáši Bernardu Braunovi a jeho dílně. Jednalo se o náročný úkol, při němž bylo třeba postupovat nanejvýš citlivě a šetrně. Díky precizní práci restaurátora se však podařilo dílo úspěšně obnovit.

  • Vrcholová socha Panny Marie po restaurování

    Vrcholová socha Panny Marie po restaurování

Barokní pískovcový sloup se nachází ve střední části bývalého hřbitova při kostele Nalezení sv. Kříže v Liberci. Sousoší nechal v letech 1719–1720 postavit panský hejtman Karl Christian Platz z Ehrenthalu. Původně se nacházelo na dnešním Sokolovském náměstí, odkud bylo v roce 1877 přeneseno na současné místo.

Na třech pískovcových stupních spočívá prostorově členěná mohutná hmota dvoustupňového podstavce se čtyřmi pilíři, které nesou čtveřici částečně zlacených nadživotních soch patronů proti moru. Na centrální část podstavce navazuje odstupňovaný pilíř vrcholící sochou Panny Marie Immaculaty. Sochařská výzdoba je sekána z jemnozrnného bělavého pískovce, těženého u Dvora Králové a typického pro dílnu Braunovu. Díky použití vysoce kvalitního kamene sochy dosud nesou stopy jemného broušení či naopak hrubého opracování kamenickými nástroji a uchovaly si tak velkou míru autenticity.

Sloup se sochami Panny Marie a světců v Liberci Sloup se sochami Panny Marie a světců v Liberci

Mariánský sloup byl naposledy restaurován v roce 1972, roku 2002 došlo k výměně celé skladby schodiště. Stav památky odpovídal jejímu stáří, použitému druhu kamene i místním klimatickým podmínkám. Pískovec byl na mnoha místech hloubkově popraskán, povrch kamene byl pokryt sádrovcovými výkvěty a napaden mikroorganismy, mechy a lišejníky. Patrné byly starší zásahy, především cementové vysprávky ztrácející soudržnost. Sochy byly vysekány z velmi kvalitního pískovce a jejich poškození proto nebyla tak rozsáhlá. Starší polychromie povrchu se nedochovala, v minulosti byla zcela odstraněna.

Restaurování sloupu precizně provedl v druhé polovině roku 2018 restaurátor Radomil Šolc. Celá akce se uskutečnila díky iniciativě PhDr. Mgr. Ivana Langra, náměstka libereckého primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch. Během restaurátorského zásahu došlo k očištění celé památky od povrchových nečistot, biologického napadení i nepůvodních doplňků a spárování. Vzhledem k velmi špatnému stavu kamene musely práce probíhat velmi citlivě, neboť hrozily významné ztráty původní hmoty. Kámen byl opakovaně zpevňován organokřemičitými konsolidanty, v místech větších ztrát původní hmoty pískovce byly osazeny nerezové výztuže a chybějící povrchová modelace byla doplněna umělým kamenem. Na podstavci i sochách byla provedena lokální barevná retuš, na sochách bylo obnoveno zlacení. Rozsáhlým restaurátorským zásahem se podařilo zamezit dalšímu poškozování památky, spojené se jménem významného barokního umělce.

Za Liberecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Liberci

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byli navrženi PhDr. Mgr. Ivan Langr (zástupce vlastníka, statutárního města Liberce) a Radomil Šolc (restaurátor)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.