Obnova parku okolo petřínské rozhledny, kaplí křížové cesty a kaple Božího hrobu na Petříně v Praze

Park v okolí petřínské rozhledny tvoří společně s kaplí Božího hrobu a kaplemi křížové cesty významný historický celek, který je oblíbeným turistickým cílem i odpočinkovým místem řady Pražanů. V roce 2018 proběhla jeho revitalizace a stavební a restaurátorská obnova.

  • Kaple Božího hrobu na Petříně po obnově v roce 2019

    Kaple Božího hrobu na Petříně po obnově v roce 2019

Sad u rozhledny představuje součást zahradních úprav Petřína, které vytvářejí slohově různorodý, ale památkově neoddělitelný soubor jedinečné urbanistické a ekologické hodnoty. Sadové úpravy byly realizovány během 19. století a doplněny po roce 1891, kdy zde byla postavena rozhledna v rámci Zemské jubilejní výstavy jako napodobenina Eiffelovy věže. V sousedství rozhledny se nachází kaple Božího hrobu z let 1736–1737, která zachovává tradiční podobu Božího hrobu v Jeruzalémě. Parkem také prochází křížová cesta vedoucí na katastru Malé Strany ke kostelu sv. Vavřince na vrcholu Petřína. Sestává ze čtrnácti edikulových kaplí střízlivě klasicistní podoby, které roku 1836 nahradily původní sto let staré kaple barokní. Pašijové scény v edikulách malovali bavorští umělci Johann Müller a Josef Holzmeier v letech 1837–1838 podle kreseb Josefa Führicha.

Při obnově kaple Božího hrobu bylo pomocí odvětrávacího kanálu odvlhčeno zdivo, dále byly ošetřeny a restaurovány veškeré uměleckořemeslné články a prvky včetně interiérové iluzivní výmalby a symbolické ornamentální výzdoby na fasádním plášti a helmicové střeše baldachýnu nad polygonálním závěrem. Byla respektována poslední dochovaná vrstva a úprava, zásahy zároveň sledovaly zlepšení mikroklimatu v interiéru. Rovněž při obnově kaplí křížové cesty byla maximálně respektována poslední dochovaná vrstva. Proběhla rektifikace soklů a oprava kamenných stříšek s doplněním olověného plechu a kamenných křížů. Při obnově kaplí byly využívány především klasické materiály a podle možností a zjištění na místě byla obnovena i barevnost a struktura povrchů jednotlivých staveb. Výmalba byla lokálně sjednocena tak, aby zejména liniová kresba, poměrně dobře zachovaná, byla alespoň náznakově opticky scelena, a to s maximálním zachováním originálních partií a potlačením doplňků. Oprava zdejších staveb bude pokračovat v roce 2019 obnovou kaple Kalvárie.

Kaple Božího hrobu v roce 2017 Kaple Božího hrobu v roce 2019

Během vegetační sezony 2018 proběhla také úprava parku okolo rozhledny včetně nových výsadeb a přeložek nízkého napětí, vodovodu a kanalizace. Nevhodné asfaltové povrchy nahradila nová mlatová plocha, do níž byly instalovány i jamky pro mezinárodní soutěže ve cvrnkání kuliček. Realizace zahrnula doplnění promenádních alejí i zvýšenou péči o stávající dřeviny. Obnova zdařile využila v maximální míře dosavadní výsadby. V parku byl také instalován nový mobiliář.

Nově upravený prostor získal přívětivější tvář pro návštěvníky, přičemž navržená opatření respektují i přírodní kvality parku na Petříně. Příprava celé obnovy proběhla velmi úspěšně ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, všechny podílející se subjekty včetně projektantů a dodavatelů vzájemně spolupracovaly a stavba se snažila o šetrný přístup k životnímu prostředí.

Za hl. m. Praha nominovalo územní odborné pracoviště v Praze

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování bylo navrženo hlavní město Praha (vlastník, investor), zastoupené primátorem MUDr. Zdeňkem Hřibem

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.