Hrobka řádu augustiniánů v Brně

Hrobka řádu augustiniánů na Ústředním hřbitově v Brně je mimo jiné místem posledního odpočinku opata Johanna Gregora Mendela, zakladatele vědy o genetice a základních principech dědičnosti. V letech 2017–2018 prošla památka náročnou obnovou, u níž je třeba ocenit zejména komplexní přístup.

  • Hrobka řádu augustiniánů v Brně

    Hrobka řádu augustiniánů v Brně

Monumentální náhrobek Augustiniánského opatství svatého Tomáše na Starém Brně vznikl kolem roku 1885. Stavbu podle projektu brněnského architekta Germana Wanderleye provedla brněnská kamenosochařská firma Johanna Eduarda Tomoly. Náhrobek ve stylu neorenesanční kulisové architektury je vodorovně dělený na podnož, střední panelovou část s nápisovou deskou, flankovanou sloupy a pilíři, a část nástavcovou, jež nesla v arkádových otvorech figurální výzdobu. Náhrobek s hrobovými místy je obehnán nízkou kamennou balustrádou s ozdobně sekanými sloupky a bohatě kovanou brankou. V prostoru mezi náhrobkem a balustrádou je položeno devět náhrobních desek, z nichž jedna nese jméno Johanna Gregora Mendela.

Důvodem k zahájení stavebních a restaurátorských prací v roce 2017 byly především rozsáhlé statické poruchy náhrobku i balustrády a s tím spojené narušení části kamenných bloků. Na náhrobku byly použity dva typy pískovce, jehož zvětrání vedlo lokálně ke ztrátě modelace. Došlo rovněž ke znečištění povrchu a texty na leštěné žulové desce byly nečitelné. Poslední oprava z 80. let minulého století byla již za hranicí životnosti.

Hrobka řádu augustiniánů v Brně, vstupní branka Hrobka řádu augustiniánů v Brně, vstupní branka

Náročná obnova byla provedena s finančním příspěvkem z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury. Byly během ní vyměněny prasklé pilíře, vybudován nový základ pod balustrádou včetně nového odvodnění plochy a proběhla celková restaurátorská obnova. Těžiště prací spočívalo v konsolidaci kamene a doplnění zaniklé modelace. Na základě průzkumů bylo také provedeno zlacení reliéfů a nápisů, které přispělo nejen ke zvýraznění monumentality a důstojnosti náhrobku, ale zároveň památku přiblížilo původnímu výrazu. Exponované plochy architektury byly pokryty olověným plechem.

Práce byly dokončeny v říjnu 2018 doplněním zaniklé sochařské výzdoby. Pro ikonografii původních soch se nenašly důkazy a jejich podoba není známa, proto byly na návrh opatství, které je vlastníkem památky, nově vyhotoveny a osazeny sochy sv. Augustina a sv. Rity. Završila se tak záchrana a rehabilitace významné sepulkrální architektury, pro niž se stal charakteristickým komplexní přístup – od nutného statického zajištění včetně dílčí výměny zásadně dožilých prvků, konsolidace a domodelování kamene přes odvlhčení prostoru, rekonstrukci zlacení a doplnění architektonických detailů až po vyhotovení nové sochařské výzdoby, dotvářející dílo v jeho komplexitě.

Za Jihomoravský kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Brně

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování bylo navrženo Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina (vlastník, investor)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.