Výstavní projekty Plavba na páře a E. G. Doerell a jeho svět Muzea města Ústí nad Labem

V roce 2016 připravilo Muzeum města Ústí nad Labem nevšední výstavní projekty, Plavba na páře a E. G. Doerell a jeho svět, jimiž veřejnosti přiblížilo dvě významná témata z historie regionu.

  • Výstava Plavba na páře v Muzeu města Ústí nad Labem, pohled do expozice

    Výstava Plavba na páře v Muzeu města Ústí nad Labem, pohled do expozice

Ústecké muzeum patří k nejstarším a zároveň nejvýznamnějším institucím svého druhu v České republice. Vzniklo v roce 1876 péčí ústeckého Průmyslového spolku, dnes je příspěvkovou organizací města Ústí nad Labem a spravuje více než milion sbírkových předmětů. Dlouhodobě se věnuje prezentaci významných, v celorepublikovém kontextu však opomíjených témat a při jejich výběru klade důraz na posilování regionální identity – v této souvislosti lze jmenovat projekt Ústecká nej či výstavu Tenkrát na severozápadě a dále soustavnou badatelskou činnost věnovanou popularizaci ústecké architektury 19. století a průmyslovému dědictví. V roce 2016 představilo muzeum dva významné výstavní projekty – Plavba na pářeE. G. Doerell a jeho svět.

Výstava Plavba na páře (2. 6. – 30. 12. 2016) veřejnosti „objevila“ Ústí nad Labem coby nejvýznamnější přístav Rakouska-Uherska, jenž v dobách největšího rozkvětu na počátku 20. století ročně hostil na sedm tisíc lodí se 3,6 milionu tun nákladu a 250 tisíci pasažérů. Expozice mimo jiné připomněla věhlas ústeckých loděnic, v nichž byly v roce 1938 postaveny dva největší československé parníky; jedním z nich je Vyšehrad (dříve Antonín Švehla), který je dnes kulturní památkou.

Od 25. srpna 2016 do 12. února 2017 měli návštěvníci muzea možnost zhlédnout výstavu E. G. Doerell a jeho svět, která představila 150 obrazů ústeckého grafika, malíře a jednoho z průkopníků fotografie Ernsta Gustava Doerella (1832–1877). Dílo tohoto umělce jedinečným způsobem informuje o podobě zmizelé krajiny severozápadních Čech před nástupem industrializace a zároveň je důležitým pramenem pro poznání každodenního života v 19. století. K výstavě byl pro návštěvníky připraven bohatý doprovodný program, mimořádným počinem bylo vydání souhrnného díla v publikaci nazvané prostě Ernst Gustav Doerell autorů Václava Houfka, Vladimíra Kaisera a Martina Koláře. Jde o nejobsáhlejší monografii věnovanou tomuto autorovi, která kromě životopisných údajů a katalogu obsahuje také umělecký rozbor jeho děl.

Za Ústecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot bylo navrženo Muzeum města Ústí nad Labem, zastoupené ředitelem Mgr. Václavem Houfkem

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.