Publikace Poznáváme historické cesty

Komplexně pojatá odborná publikace popisuje význam a hodnoty zaniklých historických komunikací na severozápadní Moravě a ve východních Čechách, a to v krajině i na poli kulturního dědictví. Práci Mgr. Jana Martínka a kolektivu vydalo Centrum dopravního výzkumu v Brně v roce 2014.

Kromě tradičních přístupů, jako jsou metody historické geografie, archeologie a geografie, využívají autoři publikace i mnoho moderních metod a technologií  jako letecké laserové skenování, geofyzikální měření, geografické informační systémy a podobně. Mezioborovému přístupu odpovídá i autorský kolektiv, který zahrnuje odborníky na archeologii, geoinformatiku a geografii. Publikace také přináší pohled na příklady a možnosti dosavadního uplatnění výsledků výzkumů v praxi (např. u přeshraničních projektů prezentací historických cest).

Publikace vznikla v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI. V souvislosti s ním se rovněž konaly dvě mezinárodní vědecké konference v Moravské Třebové v roce 2012 a v Brně v roce 2014. Přednesené příspěvky vyšly ve sbornících Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu a Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II) a také výstava v Muzeu silnic ve Vikýřovicích nazvaná Po stopách starých cest. Výsledky projektu Výzkum historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech.

Moderním a u nás dosud ojedinělým výstupem je prezentace výsledků projektu pomocí geografického informačního systému na webových stránkách NAKIstránkách věnovaných projektu i výzkumu cest.

Historické cesty patří z hlediska památkové péče k dlouhodobě opomíjenému typu památek v krajině, proto jde nejen o významný počin, ale zároveň i o průlomovou odbornou metodiku, která řadí výzkum historických cest v České republice k evropské špičce.

Za Olomoucký kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Olomouci

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot byl nominován autor publikace Mgr. Jan Martínek

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.