Konverze měšťanského domu čp. 105 v Třeboni

V roce 2020 byla dokončena rozsáhlá obnova a funkční proměna barokního měšťanského domu na Masarykově náměstí v Třeboni. Vlastníkovi Ing. Alexandru Korbovi se ve spolupráci s architekty (LABOR 13 s.r.o. - Ing. arch. Daniel Domín) podařilo vhodně skloubit historické hodnoty domu, stojícího v městské památkové rezervaci na indikativním seznamu UNESCO, s nekontrastními prvky současné architektury a designu. Dům nyní slouží jako víceúčelový objekt s galerií a malou scénou pro divadelní či hudební vystoupení.

  • Divadelní jeviště domu v čp.105 v Třeboni

    Divadelní jeviště domu v čp.105 v Třeboni

Měšťanský dům z druhé poloviny 16. století na podlouhlé středověké parcele byl navrácen restituující rodině investora počátkem 90. let. Objekt se nacházel ve značně zanedbaném stavu, bez většiny původního vybavení a interiérových prvků. Vlastník se rozhodl přistoupit k celkové opravě a přebudovat objekt na sídlo soukromé kulturní a umělecké organizace. Podkroví hlavního objektu bylo přeměněno na galerii a v zadním objektu vznikl malý divadelní prostor s jevištěm v přízemí a venkovním hledištěm ve dvoře.

Na počátku komplexní rekonstrukce stál pečlivý stavebněhistorický průzkum a všechny následné práce na obnově probíhaly v úzké spolupráci s památkáři a s respektem k historickým hodnotám. Některé prvky, například štukový strop, zdobné zábradlí schodiště do haly v patře, kovaná mříž, kamenné prvky včetně ostění či barokní dveře, vyžadovaly restaurátorský zásah. V půdním prostoru hlavního objektu, který bude sloužit potřebám galerie, byl ponechán původní krov posílený vložením nových krokví. Zadní klasicistní stavení nově slouží jako divadelní či hudební scéna a její zázemí je umístěno v patře i podkroví. Mezi zvlášť vydařenými novými vstupy je možné jmenovat zadní venkovní kovové schodiště, pohledově upozaděnou jevištní techniku, vrata umožňující variabilní uzavírání krytého jeviště se zákulisím i úpravu okenních výplní bočního dvorního křídla.

Pohled do dvora měšťanského domu před obnovou Pohled do dvora měšťanského domu po obnově

Díky citlivému přístupu vlastníka i vysoce kvalitní projektové přípravě se podařilo docílit zdařilé konverze historického domu, aniž by byla upozaděna dominance památkové podstaty objektu. Celá obnova je svou koncepcí i provedením v rámci jihočeského regionu ojedinělá a může sloužit jako vzorový příklad. Z hlediska památkové péče je nutné pozitivně hodnotit např. prezentaci historických krovů hlavního objektu i zadního stavení, přičemž jejich posílení se podařilo esteticky sjednotit se starší konstrukcí.

Za Jihočeský kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích.

Na cenu NPÚ v kategorii III. Památková konverze byl nominován investor Ing. Alexander Korb a architektonické studio LABOR 13 s.r.o., zastoupené Ing. arch. Danielem Domínem.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.