Venkovská usedlost čp. 24 v Telecí

Venkovská usedlost čp. 24 ve vesnici Telecí v okrese Svitavy je zapsanou kulturní památkou od roku 1963 a od roku 2005 je součástí vesnické památkové zóny Telecí. Dům je příkladem menší chalupnické usedlosti z 18. století a typickou ukázkou lidové architektury Poličska.

Vzhledem k dlouhodobé absenci údržby byl objekt na pokraji svého fyzického zániku a byl zařazen v seznamu ohrožených památek Pardubického kraje. Po změně majitele se v roce 2015 podařilo díky grantovému programu ministerstva kultury na péči o vesnické památkové zóny a rezervace zahájit celkovou stavební rekonstrukci objektu. Stav roubených konstrukcí obytného bohužel byl již natolik špatný, že musela proběhnout jejich výměna.

Snahou všech zúčastněných je zachovat historických vzhled těchto konstrukcí a postupně tak vrátit objekt do jeho dřívější podoby. Z toho důvodu bude zpětně osazena historická lomenice i repasované okenní a dveřní výplně.

V roce 2016 bude následovat obnova roubené stodoly, která bude z větší části zachována v autentické hmotě, čímž práce na obnově usedlosti zdaleka nekončí. 

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Třísvazková publikace zkoumá metodiku záchrany a prezentace památek lidové architektury

Tři tematicky zaměřené svazky se zabývají otázkami průzkumu, transferu, obnovy a prezentace unikátního kulturního dědictví venkova především na pomezí Čech a Moravy,...

Obnovená černá kuchyně, detail

Usedlost čp. 12 v Kučerově reprezentuje hliněný dům hanáckého typu, postavený převážně z nepálených cihel. Cenný areál postupně chátral a obrat přišel až v roce 2011,...

Zvláštní ocenění

Pro objekt bylo obrovskou výhrou, že dům získal velmi kultivovaný vlastník se snahou o citlivou postupnou obnovu při zachování všech památkových hodnot. Velkou výhodou...