Obnova sýpky v Olbramovicích a její adaptace na spolkový dům

V roce 2014 byla dokončena celková obnova sýpky hospodářského dvora v Olbramovicích, která zachovala památkové hodnoty a charakter hospodářské budovy, navrátila jí unikátní barokní ilusivní fasádu a zároveň dala hodnotné stavbě novou náplň – stala se živým kulturním centrem obce.

Sýpka, postavená kolem roku 1700 na základech a s využitím zdiva starší renesanční stavby, prošla kolem roku 1760 výraznou přestavbou a architektonickými úpravami – podobně jako řada dalších staveb tohoto panství. Drobné úpravy proběhly i v 19. a ve 20. století, avšak sýpka postupně ztrácela využití, nebyla udržovaná a chátrala. V roce 2008 ji získala do svého vlastnictví obec a díky finanční podpoře z programu ROP Střední Čechy mohla v roce 2014 dokončit celkovou obnovu a adaptovat ji na Spolkový dům Karla Pollaka, pojmenovaný na počest předválečného mecenáše a majitele olbramovického dvora.

Mezi nejzajímavější části úpravy sýpky patřila náročná obnova fasád, vycházející z výsledků důkladných průzkumů provedených odborníky z pracoviště NPÚ pro střední Čechy. Během nich byla odhalena míra dochování renesanční sgrafitové omítky a odkryly se i dobře čitelné pozůstatky iluzivních malovaných kasulových oken z 60. let 18. století. 

Po konzervaci dochovaných historických omítek pak bylo díky tomu možné obnovit právě unikátní pozdně barokní iluzivní malovanou fasádu. Tehdejší starosta Olbramovic Pavel Pohůnek projevil nevšední zájem o historickou, jinde vesměs opomíjenou hospodářskou budovu a kromě její záchrany se přičinil i o to, aby se pro ni v obci našlo nové využití.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Stav po obnově roku 2018

Usedlost, jejíž historie sahá až do 16. století, po mnoho generací vlastnil rod Beranů a sloužila provozu hostince. Jádro dnešní roubené stavby pochází z počátku 19....

Cena veřejnosti
Záchrana kopaničářské Janúšovy chalupy v Žítkové

Krajina Moravských Kopanic je charakteristická rozvolněným osídlením s roubenými a hliněnými chalupami rozesetými na svazích kopců. Venkovská kopaničářská usedlost čp....

Fara v Křeči, v okrese Pelhřimov - pohled na průčelí budovy od kostela, po obnově v roce 2018, foto M. Čermák

Areál fary v Křeči, v okrese Pelhřimov, prošel pozoruhodnou a zdařilou obnovou v letech 2016 -2018. Materiálově, řemeslně i technologicky se mu z pohledu památkové péče...