Výstava Umění v nouzi!? / Kunst in Not!?

Při Městském muzeu v Teplicích fungovala v letech 1934–1938 Sekce pro výtvarné umění Muzejní společnosti Emmy Meisel, jejímž hlavním posláním byla prezentace současných umělců působících v rámci tehdejšího Československa. V roce 2019 připravilo Regionální muzeum v Teplicích výstavu, která širokou veřejnost poprvé seznámila s mimořádnými aktivitami této skupiny a shromážděná díla prezentovala po mnoha desítkách let.

  • Výstava Umění v nouzi!?

    Výstava Umění v nouzi!?

Během působení Sekce pro výtvarné umění bylo připraveno celkem 19 výstav, na nichž byli – mimo jiné – přestaveni tvůrci jako Erwin Görlach, Walther Klemm, Franz Gruss nebo Rudolf Swoboda a Emil Filla. Z tří tisíc prezentovaných děl převážně německy mluvících umělců jich Sekce pořídila 350 přímo pro teplické muzeum, řadu dalších zakoupili místní podnikatelé sdružení v Sekci, včetně samotné Emmy Meisel, kteří tak v hospodářsky složité době podporovali umělce.

Výstava konaná od 28. září 2019 do 23. února 2020 umožnila široké veřejnosti seznámit se nejen s aktivitami Sekce pro výtvarné umění, ale také s osobou její zakladatelky a jednatelky Emmy Meisel. Právě díky ní se Teplice ve třicátých letech 20. století staly jedním z nejdůležitějších center soudobého umění.

Osud děl, jak už to v Sudetech bývá, dokonale kopíruje historický vývoj celé oblasti. Po smrti Emmy Maisel, která zemřela v roce 1942 v Osvětimi, se správcem její pozůstalosti stalo teplické muzeum. Díla, ve druhé polovině 20. století odsuzovaná jako ukázka „nepřátelského“ umění, téměř jako zázrakem přežila do současnosti. Před vystavením byla zrestaurována a doplněna o díla ze soukromých sbírek. Na výstavě tak byla v kvalitní instalaci poprvé od třicátých let 20. století prezentována stovka obrazů, grafik a plastik.

Za Ústecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot byla navržena PhDr. Bohuslava Chlebodárová (vedoucí historického oddělení Regionálního muzea v Teplicích)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Záchrana a prezentace sakrálních památek na Chrudimsku

Chrudimské Muzeum barokních soch bylo založeno v roce 2011. Za sídlo stálé expozice jeho zřizovatelé vybrali kostel sv. Josefa v areálu bývalého kapucínského kláštera,...

Obnovená Goethova vyhlídka

Vyhlídka Johanna Wolfganga Goetha, zajímavý projev romantické architektury 19. století, je autenticky dochovanou stavbou, která neodmyslitelně patří do krajinného...

Sloupová síň Městského muzea Hořice

Po dvouleté celkové rekonstrukci budovy byla v dubnu 2019 v Městském muzeu v Hořicích otevřena nová stálá expozice Od kamene k soše. Rozsáhlá obnova vrátila objektu jeho...

Cena NPÚ