Záchrana a prezentace sakrálních památek na Chrudimsku

Chrudimské Muzeum barokních soch bylo založeno v roce 2011. Za sídlo stálé expozice jeho zřizovatelé vybrali kostel sv. Josefa v areálu bývalého kapucínského kláštera, který po desetiletí chátral. Jeho přeměna na moderní výstavní a kulturní prostor získala ocenění Stavba roku 2011. Muzeum od svého založení usiluje o záchranu sochařských památek v regionu a jejich prezentaci veřejnosti. V roce 2019 do expozice včlenilo dosud neznámou, restaurovanou sochu sv. Jana Evangelisty.

  • Záchrana a prezentace sakrálních památek na Chrudimsku

    Záchrana a prezentace sakrálních památek na Chrudimsku

Muzeum nejen že veřejnosti představuje sochařské památky Chrudimska, ale také je vyhledává a zachraňuje před dalším ohrožením. V kostelích, na farních půdách i v depozitářích pracovníci muzea objevují výjimečná, ale chátrající díla, zajišťují financování jejich obnovy a následně prezentaci veřejnosti, případně i zakoupení do sbírek muzea. Řada exponátů z počátku fungování muzea, které město nechalo restaurovat, se po představení veřejnosti vrátila původním vlastníkům.

V roce 2019 byla restaurována zdevastovaná socha sv. Jana Evangelisty patřící k hodnotným, avšak dosud zcela neznámým raně barokním památkám Chrudimi. S největší pravděpodobností jde o poslední pozůstatek zaniklé sochařské výzdoby bývalého hlavního oltáře chrudimského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Socha byla v havarijním stavu uložena v depozitu arciděkanství a s využitím archivních fotografií Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích, které ji zachycovaly v méně poškozené podobě, i protějškové sochy Panny Marie mohla být restaurována. Výsledek práce odborníků si nyní mohou návštěvníci muzea opět prohlédnout v expozici. Mezi nové exponáty v roce 2019 přibyly také sochy Boha Otce, sv. Jáchyma a Anny a sv. Petra.

V předchozích letech byl restaurován soubor soch Pašijového cyklu z majetku Římskokatolické farnosti – arciděkanství Chrudim nebo zchátralý oltář ze zámecké kaple v Běstvině, který zaujal místo hlavní pohledové dominanty expozice. Podařilo se restaurovat i sousoší Kalvárie z kostela Povýšení sv. Kříže ve Slepoticích od Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa, jež je považováno za jeden z nejhodnotnějších příkladů českého barokního sochařství, dále sochu sv. Josefa s Ježíškem od Jana Alberta Devotyho pocházející z kostela Panny Marie Sedmibolestné v Pardubicích a řadu dalších cenných artefaktů.

Muzeum, stejně jako město, které jeho činnost financuje, nese výjimečnou zásluhu za kontinuální zachovávání a prezentaci zapomenutých památek z církevních fondů.

Za Pardubický kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Pardubicích

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot byli navrženi město Chrudim, zastoupené starostou Ing. Františkem Pilným a vedoucí úseku památkové péče Mgr. Ludmilou Novákovou, a Martin Dytrt, ředitel Chrudimské besedy, provozovatele muzea

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Výstava Umění v nouzi!?

Při Městském muzeu v Teplicích fungovala v letech 1934–1938 Sekce pro výtvarné umění Muzejní společnosti Emmy Meisel, jejímž hlavním posláním byla prezentace současných...

Obnovená Goethova vyhlídka

Vyhlídka Johanna Wolfganga Goetha, zajímavý projev romantické architektury 19. století, je autenticky dochovanou stavbou, která neodmyslitelně patří do krajinného...

Sloupová síň Městského muzea Hořice

Po dvouleté celkové rekonstrukci budovy byla v dubnu 2019 v Městském muzeu v Hořicích otevřena nová stálá expozice Od kamene k soše. Rozsáhlá obnova vrátila objektu jeho...

Cena NPÚ