Výstavní cyklus Muzea umění Olomouc zaměřený na restaurování výtvarných děl

V roce 2001 zahájilo Muzeum umění Olomouc výstavou Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci sérii tzv. restaurátorských výstav Arcidiecézního muzea Olomouc. Ty si kladou za cíl představovat veřejnosti významná díla zejména staršího umění, která prošla aktuální restaurátorskou obnovou. Do roku 2019 se uskutečnilo celkem 15 takových výstav, dvě z nich právě v loňském roce. Byly věnovány souboru maleb křížové cesty z kostela v Orlici a pozdně gotickému oltáři z Kopřivnice.

  • Křížová cesta před a po restaurování

    Křížová cesta před a po restaurování

Výstava Křížová cesta z Orlice byla věnována prezentaci a restaurování obrazového souboru čtrnácti zastavení křížové cesty, který v roce 1759 namaloval pro kostel Nanebevzetí Panny Marie v Orlici u Letohradu vídeňský malíř Johann Wenzel Bergl (1719–1789). Restaurování obrazů se chopili dlouholetí spolupracovníci Muzea umění, manželé Šárka a Petr Bergerovi. Jejich renovace pomohla obnovit mimořádně expresivní rukopis malíře i výraznou barevnost obrazů.

Výstava Oltář z Lubiny se zaměřila na prezentaci a restaurování významné památky pozdně gotického slezského malířství přelomu 15. a 16. století, objevené roku 2014 v sakristii farního kostela sv. Václava v Kopřivnici. Oltářní křídla byla těžce poškozena ohněm a nesla stopy několika přemaleb, přičemž ta nejrozsáhlejší pocházela z 19. století, proto se muzeum rozhodlo malby restaurovat. Práce byla svěřena opavské restaurátorce Romaně Balcarové. Velmi náročný proces obnovy trval dva roky, protože samotné dřevěné desky, na nichž je malba nanesena, byly rozklížené. Dnes je oltář součástí stálé expozice Arcidiecézního muzea Olomouc.

K oběma výstavám muzeum vydalo stejnojmenné odborné katalogy. Cyklus výstav o umění a jeho restaurování je tradičně spojen s vydáváním doprovodných odborných publikací nebo dokumentárních filmů, které se věnují nejen uměleckohistorickému zhodnocení prezentovaných děl, jejich autorům, dobovému kontextu či prezentaci nejnovějších poznatků o daném díle, ale také představení často velmi náročných procesů jejich obnovy. Za realizaci pěti restaurátorských výstav a doprovodných katalogů dokumentujících obnovu významných památek z fondu starého umění na Moravě, které se konaly v letech 2004 až 2008, obdrželo Muzeum umění Olomouc již v roce 2009 mezinárodní ocenění v oblasti památkové péče – cenu Evropské unie za významný počin v oblasti ochrany a péče o kulturní dědictví (Europa Nostra Award). I po tomto vynikajícím ocenění však muzeum neustalo ve svých aktivitách a v nastaveném trendu nadále pokračuje.

Za Olomoucký kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Olomouci

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot bylo navrženo Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Olomouc

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.