Obnova zámku ve Světlé nad Sázavou a otevření expozice skla

V červnu 2014 byla na zámku ve Světlé nad Sázavou zpřístupněna expozice historického evropského skla, jíž vyvrcholila první etapa záchrany a obnovy této památky.

  • Hlavní vstup do zámku

    Hlavní vstup do zámku

Zámek ve Světlé nad Sázavou stojí na místě původní tvrze Trčků z Lípy. Přestavbou vzniklo roku 1567 renesanční sídlo, které bylo kolem roku 1869 opět přestavěno a doplněno parkem s četnými romantickými prvky. Čtyřkřídlá budova s dochovanými renesančními, barokními, empírovými a novorenesančními prvky uvnitř skrývá nádvoří s kašnou, odkud se průchodem ve východním křídle vstupuje do rozlehlého zámeckého parku s rybníky. Střed severního křídla tvoří zimní zahrada, v níž je oranžerie s grottou. Umělecky hodnotný je reprezentativní rytířský sál s bohatou štukovou výzdobu.V roce 1949 se zámek na více než šedesát let stal sídlem střední zemědělské školy, což pochopitelně poznamenalo stav celého komplexu. Historické konstrukce a interiéry byly v katastrofálním stavu, původní podobu zámeckých prostor narušily dispoziční úpravy, vložené podhledy, podlahy s nevhodnými nášlapnými vrstvami.

Když v roce 2013 změnil zámek majitele, okamžitě se začalo s opravami vedenými snahou navrátit budovám původní vzhled a z interiérů odstranit stopy nevhodných a s ohledem na hodnotu památky nedůstojných úprav. Podařilo se obnovit fasády a vstupy do nádvoří, důkladnou rehabilitací prošly zámecké místnosti a pokračující opravy postupně umožnily začít objekt využívat jako kulturní prostor s prohlídkovými okruhy a návštěvnickým zázemím.

Nejpůsobivější památka ve Světlé nad Sázavou, na níž je možné sledovat kontinuální prolínání několika stavebních slohů, vstupuje do nové etapy existence díky času a úsilí současných majitelů.

Za Kraj Vysočina nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Telči

Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky byla navržena Ing. Helena Degerme, jednatelka společnosti Zámek Světlá, s. r. o.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Velký sál v 1. patře zámku, iluzivní nástropní malba po restaurování

Zámek v Trpístech je vynikajícím příkladem vrcholně barokní architektury nejen na území západních Čech, ale i v širších slohových souvislostech středoevropské barokní...

Areál raně barokního zámku získalo roku 2005 do svého vlastnictví město Holešov, které se od té doby souvisle věnuje záchraně této památky. Při obnově vnějšího pláště a...

Letecký pohled na Hartenstein v roce 2014

V roce 2016 se po desetileté obnově otevřel veřejnosti hrad Hartenstein, který se tak opět může stát oblíbeným místem setkávání obyvatel Bochova a cílem turistických...