Projekt Historie v terénu – Litvínovsko

V rámci projektu Historie v terénu – Litvínovsko se skupina odborníků od roku 2015 věnuje vysoce poučené prezentaci historických zajímavostí. Informace široké veřejnosti zprostředkovává za pomoci videí z terénu i počítačové animace.

  • Seriál Hrady, zámky a tvrze českého severozápadu – vizualizace zaniklé podoby hradu Skalka

    Seriál Hrady, zámky a tvrze českého severozápadu – vizualizace zaniklé podoby hradu Skalka

Projekt Historie v terénu – Litvínovsko spojuje prezentaci, popularizaci a šíření povědomí o významu historie v oblasti postižené poválečným odsunem původních německých obyvatel; těm současným pak pomáhá nacházet cestu k minulosti regionu i ke kulturnímu dědictví. Využívání ryze soudobých a aktuálních informačních kanálů zcela plynule vede k nesložitému zpřístupnění komplexní problematiky stavebně-historických souvislostí. Archeologická památková péče, stavební historie a kastelologie tak jsou prezentovány příjemně civilní cestou, která ozřejmuje jejich existenci i mimo předpokládané úzké vědecké prostředí.

K populárním aktivitám projektu patří zejména seriál Hrady, zámky a tvrze na českém severozápadu, který nabízí vizualizace zaniklé podoby těchto památek. Takto byly prezentovány například hrady Skalka, Košťálov, Hněvín, Kalich či Oltářík. Stejnou cestou se vydal i seriál o krušnohorských hradech a zříceninách, který mimo jiné obsáhl hrady Hasištejn, Jezeří a Rýzmburk u Oseka. Skupina svou tvorbu prezentuje na facebookové stránce a prostřednictvím kanálu youtube.

Motto sdružení:

Po několikaletém podrobném procházení krajiny Litvínovska se zde skupina přátel rozhodla postupně zveřejňovat své „objevy“. Prezentujeme formou videí a fotek, jak vypadají v současnosti staré komunikace, úvozové cesty, gloriety a vyhlídky, stará důlní díla nebo třeba patníky, katastrální kameny a další zajímavosti. Natáčíme krátké filmy o severočeských hradech (někdy i z jiných regionů) a také archeologické výzkumy převážně s Milanem Sýkorou z ÚAPP Most.

Za Ústecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot byla navržena skupina Historie v terénu – Litvínovsko, zastoupená Milanem Sýkorou (dalšími členy jsou Filip Šrámek, Karel Zámecký-Pružný, Jitka Kosová, Jaryn Barok a Petr Koka)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Fulnek, monumentální sochařsky zpracovaný portál s reliéfem Korunování Panny Marie

Na podzim roku 2018 byla dokončena rozsáhlá obnova barokního Knurrova paláce ve Fulneku. V centru pozornosti bylo zachování všech autentických prvků a detailů formou...

Zámek ve Štědré, věž

Koncem roku 2011 získala obec Štědrá do svého majetku zdejší zámek. Přes omezené rozpočtové možnosti neprodleně zahájila komplexní obnovu tohoto rozlehlého objektu,...

Zvláštní ocenění
Tvrz Pomezná po obnově

Zřícenina gotické věže je posledním pozůstatkem někdejší vesnice Markhausen, zaniklé v 50. letech 20. století. Obnova cenné památky probíhala v souladu s principy...