Objev barokních povrchových úprav oltářů v Zátoni

Během restaurování barokních oltářů z kostela sv. Jana Křtitele v Zátoni došlo k objevu barokních povrchových úprav, které se dochovaly na všech významných součástech mobiliáře. Za příkladnou lze označit mezinárodní spolupráci, která umožnila provést náročné restaurování těchto památek.

  • Zátoň, kostel sv. Jana Křtitele, boční oltář sv. Simeona – stav po restaurování

    Zátoň, kostel sv. Jana Křtitele, boční oltář sv. Simeona – stav po restaurování

Tři barokní oltáře v interiéru kostela – hlavní zasvěcený sv. Janu Křtiteli, boční sv. Simeonovi a Navštívení Panny Marie – se postupně restaurovaly v letech 2014–2017. Po poslední úpravě v roce 1928 byl kostelní mobiliář pokryt novodobým olejovým hnědočerným mramorováním, ornamentální řezby byly druhotně opatřeny hliníkovým a bronzovým pokovením. Před obnovou byly oltáře v povážlivém stavu, dřevní hmota byla napadena dřevokazným hmyzem a některé součásti těchto památek byly rozkradené.

Nejdříve byl na všech prvcích mobiliáře proveden restaurátorský průzkum, který se stal vodítkem pro celkovou koncepci restaurování. Na každém z oltářů se podařilo objevit výtvarně živé a temperou malované hnědočervené mramorování z první poloviny 18. století. Průzkumové a restaurátorské práce provedl MgA. David Blahout, Ph.D., významnou finanční účast zajistili zátoňští rodáci žijící v Německu, a to prostřednictvím svého sdružení a německého ministerstva kultury.

historická fotografie celkového pohledu na oltáře celkový pohled na zrestaurované oltáře

V roce 2017 byl podroben důkladnému průzkumu a posléze i restaurování boční oltář sv. Simeona. Pod řemeslně i výtvarně méně kvalitním nátěrem z roku 1928 se zachovalo původní iluzivní mramorování s lazurním žilkováním. Po šetrném sejmutí metálového a bronzového pokovení jednotlivých prvků bylo zrestaurováno zlacení provedené v 18. století tradiční technologií na polimentu. Obzvláště působivým objevem byl nález postříbřených ploch s modrými, červenými a zelenými lazurami, které se zachovaly téměř celoplošně a v nezvykle dobré štafířské kvalitě. Díky nápisu „Franz Feit Nettolitz 1744“ nalezenému během restaurování se také podařilo upřesnit autorství a dataci díla.

Nález barokních povrchových úprav na mobiliáři v kostele sv. Jana Křtitele v Zátoni je unikátní především mírou jejich zachování, ale i uměleckořemeslnou kvalitou, přesahující rámec regionu. Objev byl navíc učiněn na všech významných součástech mobiliáře kostela. Bylo tak možné plnohodnotně restaurovat řemeslně náročné a esteticky nanejvýš působivé povrchové úpravy barokních řezbářských děl.

Restaurátorský zásah proběhl na základě citlivého doplnění reverzibilních retuší. Interpretační rovina zásahu představovala náročný úkol, v jehož průběhu byl postupně upřesňován celkový pohled na prezentaci daných památek. Výsledkem je radikální vizuální proměna interiéru kostela, objev lazur navíc výrazně přispěl k pochopení tradiční barevnosti barokních polychromovaných památek ve středoevropském prostoru.

Za Jihočeský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Českých Budějovicích.

Na cenu NPÚ v kategorii objev, nález roku byli navrženi restaurátor MgA. David Blahout, Ph.D., a Sdružení Förderkreis Kirche St. Johannes Enthauptung Ottau e. V., zastoupené předsedou Christophem Anderlem a zakladatelem Franzem Kopanim.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Celkový pohled na hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově

Osud renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie dokládá obtížnou situaci mnoha sakrálních staveb v bývalých Sudetech, které po roce 1945 ztratily v souvislosti s...

Cena NPÚ

Díky iniciativě občanského sdružení Pro kostely, z. s., se na území Litoměřické diecéze daří zachránit církevní památky, kterým dosud hrozil zánik. Sdružení se přitom...

Při restaurování obrazu z kostela sv. Vavřince v Těrlicku-Kostelci byla odkryta unikátní pozdně gotická desková malba. Objev významně prohlubuje znalosti o umění daného...

Cena NPÚ