Obnova tzv. Velkého sálu a místností v prvním a druhém patře zámku v Trpístech

Zámek v Trpístech je vynikajícím příkladem vrcholně barokní architektury nejen na území západních Čech, ale i v širších slohových souvislostech středoevropské barokní architektury 18. století. V rámci celkové obnovy hlavní zámecké budovy proběhla v roce 2016 zdařilá obnova tzv. Velkého sálu a místností v prvním a druhém patře zámku.

  • Velký sál v 1. patře zámku, iluzivní nástropní malba po restaurování

    Velký sál v 1. patře zámku, iluzivní nástropní malba po restaurování

Zámek v Trpístech nechal vystavět v roce 1729 podle plánů architekta Jakuba Augustona ml. majitel panství Prosper ze Sinzendorfu. Areál tvoří kromě hlavní zámecké budovy i velký dvůr, několik správních a hospodářských objektů, zámecká zahrada a park. Od doby vzniku prodělala zámecká budova několikeré úpravy stavebního charakteru, avšak jako celek si uchovala původní slohový výraz exteriéru, dispoziční uspořádání a také velké množství uměleckých a uměleckořemeslných prvků, včetně nástěnných maleb od Václava S. T. Schmidta z roku 1744.

Loňská etapa obnovy hlavní zámecké budovy navázala na předchozí obnovu interiérů prvního patra a dvou oválných sálů v přízemí – vstupního vestibulu a saly terreny. V roce 2016 proběhlo restaurování původní dřevěné parketové rámové podlahy a nástěnné, respektive nástropní výmalby takzvaného Velkého sálu včetně oprav plastických architektonických a dekorativních prvků. Další práce zahrnovaly všechny místnosti druhého patra, v nichž proběhla především obnova podlah, truhlářských prvků, vnitřních omítek a výmalby. Některé interiéry byly vybaveny dobovým zařízením, které podtrhuje jejich památkovou hodnotu.

Schodiště zámku v Trpístech před obnovou Schodiště po památkové obnově

Tyto práce byly vyvrcholením jedné z etap postupné celkové obnovy památky. Šlo o vzorově provedenou památkovou obnovu a restaurování historických interiérů, která kladla důraz na zachování a prezentaci všech jejich původních uměleckých, uměleckořemeslných a řemeslných prvků.

Za Plzeňský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Plzni

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byl navržen Daniel A. Malik, zástupce společnosti Panství Trpísty, s. r. o. (vlastník, investor)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Velký sál v 1. patře zámku, iluzivní nástropní malba po restaurování

Zámek v Trpístech je vynikajícím příkladem vrcholně barokní architektury nejen na území západních Čech, ale i v širších slohových souvislostech středoevropské barokní...

Areál raně barokního zámku získalo roku 2005 do svého vlastnictví město Holešov, které se od té doby souvisle věnuje záchraně této památky. Při obnově vnějšího pláště a...

Letecký pohled na Hartenstein v roce 2014

V roce 2016 se po desetileté obnově otevřel veřejnosti hrad Hartenstein, který se tak opět může stát oblíbeným místem setkávání obyvatel Bochova a cílem turistických...