Publikace zabývající se metodikou záchrany a prezentace lidového kulturního dědictví českomoravského pomezí

Tři tematicky zaměřené svazky se zabývají otázkami průzkumu, transferu, obnovy a prezentace unikátního kulturního dědictví venkova především na pomezí Čech a Moravy, jehož existence je nezřídka bezprostředně ohrožena.

  • Třísvazková publikace zkoumá metodiku záchrany a prezentace památek lidové architektury

    Třísvazková publikace zkoumá metodiku záchrany a prezentace památek lidové architektury

V projektu nazvaném Metodika záchrany a prezentace lidového kulturního dědictví Českomoravského pomezí si Spolek archaických nadšenců ve spolupráci s odborníky ze švýcarského muzea v Ballenbergu (Freilichtmuseum Ballenberg) a Metodického centra pro muzea v přírodě při Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm vytyčil vytvoření metodických zásad pro péči o ohrožené památky lidového stavitelství od počáteční dokumentace až po konečné otevření muzea v přírodě. Šlo o vytvoření funkčního modelu, který naznačí možnosti budoucí obnovy, ochrany a prezentace unikátních dokladů kulturního dědictví venkova, přičemž v centru pozornosti byl soubor lidových staveb z oblasti českomoravského pomezí. Tuto mimořádně cennou skupinu památek spojuje bezprostředně hrozící zánik a jedinou možnou cestou k záchraně staveb je jejich přemístění. V příštích pěti až deseti letech by proto měl proběhnout transfer vybraných ohrožených objektů na nové místo v zachované zemědělské kulturní krajině poblíž Litomyšle.

Třísvazková publikace vydaná roku 2016 obsahuje texty od více než dvaceti autorů. První svazek nese název Průzkum a dokumentace památek lidové architektury a představuje nejnovější výsledky mezioborových badatelských aktivit zaměřených na průzkum vybraných lidových staveb v českomoravském pomezí. Zájemcům představuje různé metody efektivního výzkumu a dokumentace architektonických památek, který je předpokladem pro zodpovědné zhodnocení staveb a jejich obnovu. Druhý díl, Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury, se věnuje otázce vhodných metod a postupů pro přemístění a rekonstrukci ohrožených objektů – roubeného domu a polygonální stodoly čp. 97 v Čisté u Litomyšle. Třetí díl, Prezentace a udržitelná péče o památky lidové architektury, sleduje zejména téma péče o lidové stavitelství a jeho popularizaci. Studie rovněž seznamují zájemce s typy ochrany venkovských staveb a souvisejícími právními normami.

Za Pardubický kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Pardubicích

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot byli navrženi Spolek archaických nadšenců, zastoupený předsedou Ing. arch. Vojtěchem Kmoškem, a Institut lidového kulturního dědictví, zastoupený předsedou Bc. Jiřím Kmoškem

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Stav po obnově roku 2018

Usedlost, jejíž historie sahá až do 16. století, po mnoho generací vlastnil rod Beranů a sloužila provozu hostince. Jádro dnešní roubené stavby pochází z počátku 19....

Cena veřejnosti
Záchrana kopaničářské Janúšovy chalupy v Žítkové

Krajina Moravských Kopanic je charakteristická rozvolněným osídlením s roubenými a hliněnými chalupami rozesetými na svazích kopců. Venkovská kopaničářská usedlost čp....

Fara v Křeči, v okrese Pelhřimov - pohled na průčelí budovy od kostela, po obnově v roce 2018, foto M. Čermák

Areál fary v Křeči, v okrese Pelhřimov, prošel pozoruhodnou a zdařilou obnovou v letech 2016 -2018. Materiálově, řemeslně i technologicky se mu z pohledu památkové péče...