Záchrana zříceniny hradu Hartenstein

V roce 2016 se po desetileté obnově otevřel veřejnosti hrad Hartenstein, který se tak opět může stát oblíbeným místem setkávání obyvatel Bochova a cílem turistických výletů. Návštěvníky láká také expozicí zaměřenou na nejnovější poznatky o historii areálu, získané nedávným archeologickým výzkumem.

  • Letecký pohled na Hartenstein v roce 2014

    Letecký pohled na Hartenstein v roce 2014

Hrad Hartenstein nechal před rokem 1473 vystavět majitel bochovského panství Jindřich z Plavna. Jde o ukázku velmi progresivní pozdně gotické pevnosti s promyšleným dělostřeleckým systémem, která sloužila především jako vojenský opěrný bod. Po připojení k panství Andělská Hora roku 1609 hrad zpustl a v 18. století se o něm již dostupné prameny zmiňují jako o zbořeništi. Památka znovu ožila ve 30. letech minulého století – tehdy se totiž město Bochov zasloužilo o její nákladnou a rozsáhlou stavební obnovu. Hartenstein se nakrátko znovu stal oblíbeným turistickým cílem a pro blízké okolí také společenským centrem. S nástupem finanční krize a zejména po vypuknutí druhé světové války však práce ustaly a zříceniny hradu opět pustly.

Karlovarská věž v roce 2004 Karlovarská věž v roce 2013

Chátrání památky se podařilo zvrátit až roku 2006, kdy se město Bochov znovu rozhodlo pro celkovou obnovu. Koncepčně navázala na rekonstrukci z 30. let minulého století, která měla na současnou podobu hradní zříceniny určující vliv. Stavební práce probíhaly s využitím tradičních technologií a v úzké spolupráci s odborníky z Národního památkového ústavu; obnovu navíc doprovázel archeologický výzkum pod vedením prof. Tomáše Durdíka. Po jeho nenadálém skonu se podařilo navázat na dosavadní výsledky práce a po desetileté obnově byl hrad uveden do návštěvnického provozu. Dnes je opět místem setkávání občanů Bochova a cílem turistických výletů. Návštěvníky kromě jiného láká nová expozice představující nejnovější poznatky o historii areálu získané archeologickým výzkumem.

Za Karlovarský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Lokti

Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky bylo navrženo město Bochov, zastoupené starostou Miroslavem Egertem

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Velký sál v 1. patře zámku, iluzivní nástropní malba po restaurování

Zámek v Trpístech je vynikajícím příkladem vrcholně barokní architektury nejen na území západních Čech, ale i v širších slohových souvislostech středoevropské barokní...

Areál raně barokního zámku získalo roku 2005 do svého vlastnictví město Holešov, které se od té doby souvisle věnuje záchraně této památky. Při obnově vnějšího pláště a...

Letecký pohled na Hartenstein v roce 2014

V roce 2016 se po desetileté obnově otevřel veřejnosti hrad Hartenstein, který se tak opět může stát oblíbeným místem setkávání obyvatel Bochova a cílem turistických...