Celková obnova výtopny v železniční stanici Kořenov

Mnoho let se zdálo, že osud výtopny na kořenovském nádraží je zpečetěn. Hrozící zánik se však podařilo odvrátit: v roce 2016 byla úspěšně dokončena obnova objektu, která nejen odstranila havarijní stav, ale současně nalezla pro chátrající památku nové využití.

  • Vánoce 2016

    Vánoce 2016

Kořenovská výtopna byla vybudována v roce 1903 jako součást technického zázemí ozubnicové železniční tratě z Tanvaldu do Kořenova a dále do Hirschbergu v Dolním Slezsku (dnes Jelenia Góra). Svému účelu sloužila do roku 1987, kdy se pod tíhou sněhu zřítila střecha. Nevyužívaný objekt od té doby chátral.

Stav výtopny před obnovou Výtopna po obnově v červnu 2016

Celková obnova výtopny proběhla mezi srpnem 2015 a červencem 2016 podle návrhu Ing. arch. Ivana Lejčara, který vycházel z původních plánů a výkresů. V rámci projektu s názvem Zubačka – unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš se podařilo získat finanční podporu z grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Obnovu provedenou s respektem k historické hodnotě stavby a jejímu původnímu účelu, byť za použití konstrukčních metod soudobého stavitelství, lze z pohledu památkové péče hodnotit jako jednoznačně pozitivní krok, který zanikající výtopnu fakticky zachránil.

Díky provedeným úpravám stavba zároveň nalezne nové uplatnění: místo v ní totiž naleznou historická kolejová vozidla Železniční společnosti Tanvald, která jsou nyní odstavena v nevyhovujících podmínkách pod širým nebem. Čtyři z nich, dvě motorové ozubnicové lokomotivy a dva motorové vozy, jsou přitom chráněny jako movité kulturní památky. Dojde tak opět k provázání funkce objektu s jedinou ozubnicovou tratí v České republice, po níž se zájemci mohou projet při takzvaných nostalgických jízdách historickými vozidly.

Za Liberecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Liberci

Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky byli navrženi Železniční společnost Tanvald, o. p. s., zastoupená ředitelem Ing. Petrem Prokešem, a projektant Ing. arch. Ivan Lejčar

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Třebechovický betlém po dokončení restaurátorských prací

Restaurování třebechovického Proboštova betlému představuje unikátní počin nejen v kontextu České republiky, ale i v Evropě. V jeho průběhu se podařilo shromáždit...

Tyršův most, celkový pohled po obnově, zprava

Obnova silničního mostu z období první republiky stavbě plně navrátila funkčnost a zároveň umožnila zachovat její charakteristické konstrukční vlastnosti a vzhled. To...

Vodárenská věž v Praze na Letné po obnově v roce 2019 | © Viktor Čáp

V roce 2018 proběhla obnova vodárenské věže z roku 1888. Při všech stavebních pracích v historické budově se postupovalo velmi šetrně a přípravě i realizaci stavby byla...

Zvláštní ocenění