Stálá expozice Litomyšl – město kultury a vzdělanosti

Návštěvníci Litomyšle mohou od roku 2014 obdivovat nejen krásu místního zámku a historického centra, ale také působivou stálou expozici v barokní budově Regionálního muzea, která prošla v letech 2012–2014 celkovou revitalizací podle návrhu architekta Josefa Pleskota.

  • Stálá expozice Litomyšl – město kultury a vzdělanosti

    Stálá expozice Litomyšl – město kultury a vzdělanosti

Archeologické nálezy objevené při opravě bývalé piaristické školy jsou k vidění v suterénu, kde si lze prosklenými stěnami prohlédnout rovněž pozoruhodná torza středověké i novější zástavby s původní komunikací a torzem hradní brány. Stavební vývoj Litomyšle – založení benediktinského kláštera, biskupství, hrad s novým městem, zámecký areál, původní piaristické budovy i současný stav – dokumentují v další části nové expozice 3D modely a také projekce filmu o stavebním vývoji zámeckého návrší.

V patře pokračuje výstava muzejní expozicí od dob biskupství do současnosti a nabízí umělecká díla a artefakty přesahující regionální význam, například iluminovaný graduál literátského sboru z 16. století, obrovskou Müllerovu mapu Čech z 18. století, předměty, které patřily Boženě Němcové či Magdaleně Dobromile Rettigové, nebo ruční tisky a štočky knihtiskaře Josefa Portmana, jehož jméno je spjato s Josefem Váchalem.

Jedinečné jsou různé technické předměty, například nejstarší fotoaparát u nás, funkční replika Křižíkovy obloukové lampy či Simandlův silniční motocykl ESO 500. Děti si mohou vyzkoušet, jak staří kartografové měřili vzdálenosti, hravou formou si ověřit své znalosti historie, obléknout se do replik měšťanského a lidového oblečení z 19. století, nebo si zahrát hru Za starého mocnářství. Nepřehlédnutelná je dětská expozice s replikou litomyšlského náměstí v "dětské" velikosti.

Instalací nové muzejní expozice začal objekt opět sloužit svému účelu, navíc se povedlo ukázkově propojit archeologické nálezy s moderně pojatou instalací uměleckých předmětů. Muzeum tak odkaz předků prezentuje široké veřejnosti s velkou noblesou a navíc srozumitelnou formou.

Za Pardubický kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Pardubicích

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot bylo nominováno Regionální muzeum v Litomyšli

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Pohled na trámy stropu a záklop tvořený pískovcovými plotnami

V roce 2016 byl při operativním průzkumu a dokumentaci domu čp. 26 objeven pozdně gotický sklep s trámovým stropem. Unikátní nález poukazuje k doposud téměř neznámé...

Pohled z průjezdu

Dům čp. 29 prošel v letech 2014–2016 komplexní obnovou, která starobylému objektu navrátila důstojný vzhled a přinesla rovněž několik zajímavých objevů.

Obnova muzea v Bílovci a vytvoření expozice o dějinách města a jeho průmyslu

Barokní štítový dům se šindelovou mansardovou střechou stojí v těsném sousedství zámku v Bílovci. Po obnově, kterou lze označit za příkladnou, slouží budova znovu jako...