Obnova omítek a výměna střešní krytiny středověké tvrze v Sudkově Dole

Tvrz a hospodářský dvůr v Sudkově Dole u Pacova odráží vývoj sídla nižší šlechty od středověku po 20. století. V letech 2014 a 2015 majitelé zajistili výměnu střešní krytiny v havarijním stavu a obnovu vnějších omítek pozdně gotické věže. Práce proběhly příkladně, přinesly významný objev a zabezpečená památka je nyní zdarma přístupná návštěvníkům.

  • Tvrz po obnově, 2015

    Tvrz po obnově, 2015

Unikátní soubor budov a archeologických nálezů v Sudkově Dole tvoří pozdně gotická věžová tvrz z přelomu 15. a 16. století, upravená později na sýpku, obytný objekt a hospodářské budovy. Podoba sídla dobře dokládá život středověké šlechty na sklonku 15. století v chudších podhorských krajích. V interiéru věže se zachovaly velice hodnotné původní dřevěné prvky, například jeden ze čtyř existujících rámů gotických oken u nás, schodiště, pozůstatky po černé kuchyni a dymníku, a také středověké omítky, odborně konzervované v roce 2001.

Tvrz v Sudkově Dole, stav v roce 2014 Tvrz v Sudkově Dole, 2015

V roce 2014 se vlastníci rozhodli vyměnit střešní krytinu, která byla v havarijním stavu, a staré azbestocementové šablony nahradili vláknocementovými. Loni začali s využitím příspěvku z havarijního programu ministerstva kultury s obnovou vnějších omítek, které se v určitých úsecích zachovaly, což samo o sobě představuje cenný zdroj informací o pozdně gotickém stavitelství. Šlo přitom o ukázkovou rekonstrukci tradičních postupů za použití vápenné technologie blížící se středověkým vzorům. Na základě výsledků průzkumu provedeného technologickou laboratoří NPÚ byla použita technika strhávání omítky dřevem. Nové plochy omítky z kopaného písku svou barevností, hrubostí a charakterem nanášení přirozeně splynuly s dochovanými partiemi omítek středověkých. V průběhu obnovy se navíc podařilo nalézt ve zdivu části dřevěného lešení z doby výstavby věže. Následný dendrochronologický rozbor určil, že stromy na materiál se kácely v letech 1490–1491, což pomohlo zpřesnit dataci vzniku objektu.

Zodpovědný přístup vlastníka, jeho úsilí a příkladná spolupráce s odborníky a zástupci státní památkové péče znamenaly významný krok k záchraně unikátní památky, která je nyní celoročně přístupná návštěvníkům.

Za Kraj Vysočina nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Telči

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byli navrženi Mgr. Eva Laurinová a Ing. Ivo Laurin (vlastník a investor)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Velký sál v 1. patře zámku, iluzivní nástropní malba po restaurování

Zámek v Trpístech je vynikajícím příkladem vrcholně barokní architektury nejen na území západních Čech, ale i v širších slohových souvislostech středoevropské barokní...

Areál raně barokního zámku získalo roku 2005 do svého vlastnictví město Holešov, které se od té doby souvisle věnuje záchraně této památky. Při obnově vnějšího pláště a...

Letecký pohled na Hartenstein v roce 2014

V roce 2016 se po desetileté obnově otevřel veřejnosti hrad Hartenstein, který se tak opět může stát oblíbeným místem setkávání obyvatel Bochova a cílem turistických...