Obnova omítek a výměna střešní krytiny středověké tvrze v Sudkově Dole

Tvrz a hospodářský dvůr v Sudkově Dole u Pacova odráží vývoj sídla nižší šlechty od středověku po 20. století. V letech 2014 a 2015 majitelé zajistili výměnu střešní krytiny v havarijním stavu a obnovu vnějších omítek pozdně gotické věže. Práce proběhly příkladně, přinesly významný objev a zabezpečená památka je nyní zdarma přístupná návštěvníkům.

  • Tvrz po obnově, 2015

    Tvrz po obnově, 2015

Unikátní soubor budov a archeologických nálezů v Sudkově Dole tvoří pozdně gotická věžová tvrz z přelomu 15. a 16. století, upravená později na sýpku, obytný objekt a hospodářské budovy. Podoba sídla dobře dokládá život středověké šlechty na sklonku 15. století v chudších podhorských krajích. V interiéru věže se zachovaly velice hodnotné původní dřevěné prvky, například jeden ze čtyř existujících rámů gotických oken u nás, schodiště, pozůstatky po černé kuchyni a dymníku, a také středověké omítky, odborně konzervované v roce 2001.

Tvrz v Sudkově Dole, stav v roce 2014 Tvrz v Sudkově Dole, 2015

V roce 2014 se vlastníci rozhodli vyměnit střešní krytinu, která byla v havarijním stavu, a staré azbestocementové šablony nahradili vláknocementovými. Loni začali s využitím příspěvku z havarijního programu ministerstva kultury s obnovou vnějších omítek, které se v určitých úsecích zachovaly, což samo o sobě představuje cenný zdroj informací o pozdně gotickém stavitelství. Šlo přitom o ukázkovou rekonstrukci tradičních postupů za použití vápenné technologie blížící se středověkým vzorům. Na základě výsledků průzkumu provedeného technologickou laboratoří NPÚ byla použita technika strhávání omítky dřevem. Nové plochy omítky z kopaného písku svou barevností, hrubostí a charakterem nanášení přirozeně splynuly s dochovanými partiemi omítek středověkých. V průběhu obnovy se navíc podařilo nalézt ve zdivu části dřevěného lešení z doby výstavby věže. Následný dendrochronologický rozbor určil, že stromy na materiál se kácely v letech 1490–1491, což pomohlo zpřesnit dataci vzniku objektu.

Zodpovědný přístup vlastníka, jeho úsilí a příkladná spolupráce s odborníky a zástupci státní památkové péče znamenaly významný krok k záchraně unikátní památky, která je nyní celoročně přístupná návštěvníkům.

Za Kraj Vysočina nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Telči

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byli navrženi Mgr. Eva Laurinová a Ing. Ivo Laurin (vlastník a investor)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Zámek ve Štědré, věž

Koncem roku 2011 získala obec Štědrá do svého majetku zdejší zámek. Přes omezené rozpočtové možnosti neprodleně zahájila komplexní obnovu tohoto rozlehlého objektu,...

Zvláštní ocenění
Tvrz Pomezná po obnově

Zřícenina gotické věže je posledním pozůstatkem někdejší vesnice Markhausen, zaniklé v 50. letech 20. století. Obnova cenné památky probíhala v souladu s principy...

Seriál Hrady, zámky a tvrze českého severozápadu – vizualizace zaniklé podoby hradu Skalka

V rámci projektu Historie v terénu – Litvínovsko se skupina odborníků od roku 2015 věnuje vysoce poučené prezentaci historických zajímavostí. Informace široké veřejnosti...

Cena NPÚ