Spolek přátel hradu Lukova – obnova a prezentace hradu

Spolek přátel hradu Lukova vznikl na jaře roku 1990 a brzy převzal iniciativu a organizaci veškerého dění na jednom z nejstarších středověkých hradů u nás. Zajišťoval fyzicky i odborně velmi náročné záchranné práce, které pomohly stabilizovat nejohroženější části památky, a pořádá i nejrůznější kulturní akce. Netradičními aktivitami se snaží přivést k zájmu o památky a památkovou péči hlavně děti a mládež.

  • Východní čelo hlavního jádra se vstupní věží, současný stav

    Východní čelo hlavního jádra se vstupní věží, současný stav

V roce 2015 oslavil Spolek přátel hradu Lukova 25. výročí založení, a mohl tedy rekapitulovat, co vše se jeho členům za čtvrt století podařilo pro tuto památku udělat. Kromě záchrany a zastřešení vstupní věže, sanace západního paláce se dvěma podlažími klenutých sálů, záchrany severní hradby s opěrnými pilíři, raně gotické brány a věže Svatojánka, což byly akce, které by mohly sloužit jako metodická ukázka kvalitní památkové záchrany torzální architektury, připravili pro návštěvníky tři naučné stezky areálem hradu a vydali několik publikací. Pro veřejnost pravidelně pořádají různé jarmarky či netradiční prohlídky a nezapomínají ani na děti a mládež. Populární jsou tzv. pohádkové dny, především dětem je určena interaktivní expozice v západním paláci věnovaná dobývání hradu v 15. století a žáci místní základní školy například mohou absolvovat nevšední hodinu dějepisu v hradní věži...

Jihovýchodní část hradního jádra před zahájením záchranných prací Jihovýchodní část hradního jádra, dnešní stav

Jubileum spolek loni připomněl velkou výstavou nazvanou výstižně 25 let boje o hrad, na níž prezentoval důležité záchranné práce i svou bohatou činnost pro veřejnost, a představil také odbornou monografii Hrad Lukov: proměny opevněného sídla, jejíž autory Jiřího Holíka, Dalibora Janiše, Janu Langovou a Radima Vrlu váže k památce dlouholetý profesní i osobní vztah. S hlubokou osobní znalostí věci a odbornou erudicí tak v knize shrnují historii hradu i výsledky stavebněhistorického a archeologického bádání včetně přehledu záchranných a kulturních aktivit na Lukově.

Oslavy pětadvaceti let fungování vyvrcholily žehnáním kaple, která upomíná na existenci středověkého hradního kostela (objev torza omítky s motivem vysvěcovacího kříže, potvrzující hypotézu o existenci sakrální stavby na hradě, byl na cenu NPÚ nominován už loni) a je dalším příspěvkem k důstojnému využití památky.

Za Zlínský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Kroměříži 

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot byl navržen Spolek přátel hradu Lukova s předsedou Ing. Jiřím Holíkem

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Velký sál v 1. patře zámku, iluzivní nástropní malba po restaurování

Zámek v Trpístech je vynikajícím příkladem vrcholně barokní architektury nejen na území západních Čech, ale i v širších slohových souvislostech středoevropské barokní...

Areál raně barokního zámku získalo roku 2005 do svého vlastnictví město Holešov, které se od té doby souvisle věnuje záchraně této památky. Při obnově vnějšího pláště a...

Letecký pohled na Hartenstein v roce 2014

V roce 2016 se po desetileté obnově otevřel veřejnosti hrad Hartenstein, který se tak opět může stát oblíbeným místem setkávání obyvatel Bochova a cílem turistických...