Restaurování keramické mozaiky prvního zastavení Jurkovičovy–Koehlerovy křížové cesty na Sv. Hostýně

Na výtvarné podobě třinácti zastavení křížové cesty na Sv. Hostýně se podílelo několik významných umělců a jako celek jsou jedinečnou kulturní památkou. Působením klimatických podmínek začala tato díla chátrat. V roce 2015 byla dokončena obnova zničených částí keramické mozaiky prvního zastavení formou rekonstrukce, kopie by měly být osazeny i na X. a XI. zastavení. Obrazy zbývajících deseti zastavení lze restaurovat dostupnými technologiemi a materiály.

  • Jano Koehler a Emil Sommerschuh se zaměstnanci firmy RAKO, Kteří se podíleli na výrobě keramických obrazů

    Jano Koehler a Emil Sommerschuh se zaměstnanci firmy RAKO, Kteří se podíleli na výrobě keramických obrazů

Křížová cesta osazená do svažitého terénu Sv. Hostýna je pouhým „torzem“ nikdy nerealizovaného, velkoryse koncipovaného architektonicko-urbanistického projektu Dušana Jurkoviče z roku 1903 na úpravu celého poutního areálu. Výstavba třinácti zastavení v podobě kamenných kapliček inspirovaných valašskou lidovou architekturou začala hned následujícího roku. Obrazy křížové cesty původně navrhl malíř Joža Uprka jako mozaiky z malovaných skel vkládaných do olověných sítí. Jak se záhy ukázalo, tato technologie byla pro náročné klimatické podmínky Hostýna nevhodná (dochoval se pouze výjev třináctého zastavení) a jako možná alternativa byla zvolena glazovaná keramika. Nové mozaikové obrazy prvního až dvanáctého zastavení vznikaly postupně mezi lety 1912 a 1933 jako společné dílo moravského malíře Jano Koehlera a firmy RAKO. Technologický postup zvaný řezaná keramika umožnil dosáhnout výjimečné výtvarné působivosti jednotlivých obrazů.

Mozaikový obraz prvního zastavení – detail s Pilátem, stav originálu Lepení kopie na nosnou desku, 2015

V roce 2009 se začalo s obnovou prvního zastavení, jehož keramická mozaika z roku 1933 byla nevratně poškozena. Restaurování proto spočívalo v konzervaci zbytku originálu a jeho překrytí dokonalou kopií. Dva roky trvala detailní příprava, kdy bylo nutné zhotovit kladečský plán 591 glazovaných keramických kachlí v měřítku 1 : 1, provést průzkum původní technologie a vypracovat projekt uchycení hotové mozaiky, další čtyři roky zabrala výroba přesné kopie včetně rekonstrukce zničené části. Akce byla částečně financována z dotačního titulu ministerstva kultury a průběh prací zachytil dokumentární film společnosti cine4net.

Obnovení jedné třináctiny jedinečné kulturní památky a zároveň živého moravského poutního místa by měl být jen první krok. Formou kopie budou obnoveny ještě keramické mozaiky X. a XI. zastavení, obrazy zbývajících deseti zastavení pak bude možné restaurovat dostupnými technologiemi a materiály.

Za Zlínský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Kroměříži 

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byli navrženi akad. soch. Vojtěch Pařík, akad. soch. Passionaria Parik, akad. arch. Marek Houska, společnost Lasselsberger, s. r. o., výrobce značky RAKO, a kolektiv spolupracovníků

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Celkový pohled na hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově

Osud renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie dokládá obtížnou situaci mnoha sakrálních staveb v bývalých Sudetech, které po roce 1945 ztratily v souvislosti s...

Cena NPÚ

Díky iniciativě občanského sdružení Pro kostely, z. s., se na území Litoměřické diecéze daří zachránit církevní památky, kterým dosud hrozil zánik. Sdružení se přitom...

Při restaurování obrazu z kostela sv. Vavřince v Těrlicku-Kostelci byla odkryta unikátní pozdně gotická desková malba. Objev významně prohlubuje znalosti o umění daného...