Restaurování keramické mozaiky prvního zastavení Jurkovičovy–Koehlerovy křížové cesty na Sv. Hostýně

Na výtvarné podobě třinácti zastavení křížové cesty na Sv. Hostýně se podílelo několik významných umělců a jako celek jsou jedinečnou kulturní památkou. Působením klimatických podmínek začala tato díla chátrat. V roce 2015 byla dokončena obnova zničených částí keramické mozaiky prvního zastavení formou rekonstrukce, kopie by měly být osazeny i na X. a XI. zastavení. Obrazy zbývajících deseti zastavení lze restaurovat dostupnými technologiemi a materiály.

  • Jano Koehler a Emil Sommerschuh se zaměstnanci firmy RAKO, Kteří se podíleli na výrobě keramických obrazů

    Jano Koehler a Emil Sommerschuh se zaměstnanci firmy RAKO, Kteří se podíleli na výrobě keramických obrazů

Křížová cesta osazená do svažitého terénu Sv. Hostýna je pouhým „torzem“ nikdy nerealizovaného, velkoryse koncipovaného architektonicko-urbanistického projektu Dušana Jurkoviče z roku 1903 na úpravu celého poutního areálu. Výstavba třinácti zastavení v podobě kamenných kapliček inspirovaných valašskou lidovou architekturou začala hned následujícího roku. Obrazy křížové cesty původně navrhl malíř Joža Uprka jako mozaiky z malovaných skel vkládaných do olověných sítí. Jak se záhy ukázalo, tato technologie byla pro náročné klimatické podmínky Hostýna nevhodná (dochoval se pouze výjev třináctého zastavení) a jako možná alternativa byla zvolena glazovaná keramika. Nové mozaikové obrazy prvního až dvanáctého zastavení vznikaly postupně mezi lety 1912 a 1933 jako společné dílo moravského malíře Jano Koehlera a firmy RAKO. Technologický postup zvaný řezaná keramika umožnil dosáhnout výjimečné výtvarné působivosti jednotlivých obrazů.

Mozaikový obraz prvního zastavení – detail s Pilátem, stav originálu Lepení kopie na nosnou desku, 2015

V roce 2009 se začalo s obnovou prvního zastavení, jehož keramická mozaika z roku 1933 byla nevratně poškozena. Restaurování proto spočívalo v konzervaci zbytku originálu a jeho překrytí dokonalou kopií. Dva roky trvala detailní příprava, kdy bylo nutné zhotovit kladečský plán 591 glazovaných keramických kachlí v měřítku 1 : 1, provést průzkum původní technologie a vypracovat projekt uchycení hotové mozaiky, další čtyři roky zabrala výroba přesné kopie včetně rekonstrukce zničené části. Akce byla částečně financována z dotačního titulu ministerstva kultury a průběh prací zachytil dokumentární film společnosti cine4net.

Obnovení jedné třináctiny jedinečné kulturní památky a zároveň živého moravského poutního místa by měl být jen první krok. Formou kopie budou obnoveny ještě keramické mozaiky X. a XI. zastavení, obrazy zbývajících deseti zastavení pak bude možné restaurovat dostupnými technologiemi a materiály.

Za Zlínský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Kroměříži 

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byli navrženi akad. soch. Vojtěch Pařík, akad. soch. Passionaria Parik, akad. arch. Marek Houska, společnost Lasselsberger, s. r. o., výrobce značky RAKO, a kolektiv spolupracovníků

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.