Záchrana zříceniny hradu Templštejn u Jamolic

Zřícenina středověkého hradu Templštejn byla od 19. století oblíbeným turistickým cílem. Chátrající areál koupil v roce 2011 současný vlastník a za pomoci dobrovolníků se mu s použitím tradičních postupů a materiálů podařilo uchovat ruinu mimořádné památky v co možná nejautentičtější podobě.

  • Romantická zřícenina hradu Templštejn

    Romantická zřícenina hradu Templštejn

Templštejn založil koncem 13. století rytířský řád templářů. K nejstaršímu jádru určenému polygonem plášťové zdi postupně přibylo severní vysunuté stavení, jižní palác, pásy hradebního opevnění a kolosální štítová zeď přepažující zhruba od roku 1470 ostrožnu, na níž hrad stojí. Někdy po polovině 16. století už byl hrad opuštěn a časem se jeho zbytky staly díky atraktivní poloze na ostrohu nad údolím řeky Jihlavy i kvůli vazbě na legendami opředený templářský řád oblíbeným turistickým cílem.

Na počátku našeho tisíciletí se neudržované sídlo nacházelo v zuboženém stavu: Rozlehlým ruinám paláců, hradeb a dalších staveb hrozil zánik. Zděné konstrukce se rozpadaly a celý areál zříceniny byl porostlý hustou náletovou vegetací, jejíž kořeny výrazně urychlovaly zkázu architektonických detailů a stavebních pozůstatků hradu.

Když v roce 2011 koupil Templštejn David Hamza, zahájil postupnou záchranu této mimořádné památky ve snaze uchovat autentickou podobu ruiny. Tradičními materiály citlivě zajistil zdivo hradu, dbal na dodržování skladby zdiva, vybudoval kamenná i dřevěná schodiště a vyčistil areál od náletové vegetace. Loni zajistil štítovou hradbu a vybudoval vyhlídkovou plošinu, instaloval informační tabule a dobudoval systém zpevněných stezek v areálu. Díky majiteli a dobrovolnické pomoci dalších nadšenců tak byla zřícenina jedinečného středověkého hradu zachráněna. Výsledek jejich úsilí slouží jako pozitivní vzor pro údržbu a konzervaci historických ruin, které tvoří jednu z nejcennějších skupin kulturního dědictví naší země.

Za Jihomoravský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Brně

Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky byl navržen Ing. David Hamza (vlastník)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Monografie představuje výstup projektu nazvaného Sgrafita litomyšlského zámku – systematická dokumentace, průzkum a monitoring sgrafitových fasád zámku v Litomyšli...

Salon hraběnky Gabrielly na zámku Čechy pod Kosířem

Zámek v Čechách pod Kosířem byl po válce majitelům zabaven a sloužil jako internátní škola. V roce 2011 začala po důkladné inventarizaci dochovaných prvků a...

Tvrz po obnově, 2015

Tvrz a hospodářský dvůr v Sudkově Dole u Pacova odráží vývoj sídla nižší šlechty od středověku po 20. století. V letech 2014 a 2015 majitelé zajistili výměnu střešní...

Zvláštní ocenění