Záchrana zříceniny hradu Templštejn u Jamolic

Zřícenina středověkého hradu Templštejn byla od 19. století oblíbeným turistickým cílem. Chátrající areál koupil v roce 2011 současný vlastník a za pomoci dobrovolníků se mu s použitím tradičních postupů a materiálů podařilo uchovat ruinu mimořádné památky v co možná nejautentičtější podobě.

  • Romantická zřícenina hradu Templštejn

    Romantická zřícenina hradu Templštejn

Templštejn založil koncem 13. století rytířský řád templářů. K nejstaršímu jádru určenému polygonem plášťové zdi postupně přibylo severní vysunuté stavení, jižní palác, pásy hradebního opevnění a kolosální štítová zeď přepažující zhruba od roku 1470 ostrožnu, na níž hrad stojí. Někdy po polovině 16. století už byl hrad opuštěn a časem se jeho zbytky staly díky atraktivní poloze na ostrohu nad údolím řeky Jihlavy i kvůli vazbě na legendami opředený templářský řád oblíbeným turistickým cílem.

Na počátku našeho tisíciletí se neudržované sídlo nacházelo v zuboženém stavu: Rozlehlým ruinám paláců, hradeb a dalších staveb hrozil zánik. Zděné konstrukce se rozpadaly a celý areál zříceniny byl porostlý hustou náletovou vegetací, jejíž kořeny výrazně urychlovaly zkázu architektonických detailů a stavebních pozůstatků hradu.

Když v roce 2011 koupil Templštejn David Hamza, zahájil postupnou záchranu této mimořádné památky ve snaze uchovat autentickou podobu ruiny. Tradičními materiály citlivě zajistil zdivo hradu, dbal na dodržování skladby zdiva, vybudoval kamenná i dřevěná schodiště a vyčistil areál od náletové vegetace. Loni zajistil štítovou hradbu a vybudoval vyhlídkovou plošinu, instaloval informační tabule a dobudoval systém zpevněných stezek v areálu. Díky majiteli a dobrovolnické pomoci dalších nadšenců tak byla zřícenina jedinečného středověkého hradu zachráněna. Výsledek jejich úsilí slouží jako pozitivní vzor pro údržbu a konzervaci historických ruin, které tvoří jednu z nejcennějších skupin kulturního dědictví naší země.

Za Jihomoravský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Brně

Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky byl navržen Ing. David Hamza (vlastník)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Strop zámku Nový Hrad, foto: Thermo Sanace s.r.o., nepodléhá CC

Soustavná obnova zámeckého areálu v Jimlíně probíhá již bezmála 20 let. Díky aktivitě vlastníka se podařilo nejen zabránit chátrání významné památky, ale také obnovit...

Zámek Třebešice v roce 2017

Vlastníci zámku v Třebešicích se již deset let věnují jeho postupné obnově. Nezaměřují se přitom pouze na objekt zámku, obnovou prošly také značně poškozené hospodářské...

Zámek v Boru u Tachova, nová expozice

Město Bor se dlouhodobě věnuje záchraně zdejšího zámeckého areálu i jeho prezentaci široké veřejnosti. Původně zchátralému objektu se tak navrací důstojná podoba a místo...