Komplexní revitalizace Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem

Autenticky dochovaný areál v Kladrubech nad Labem je nejstarším velkým hřebčínem na evropském kontinentě a bílý starokladrubský kůň je živoucí národní kulturní památkou. Areál hřebčína prošel celkovou revitalizací zahrnující obnovu sedmnácti objektů včetně malebné polabské kulturní krajiny. Jde o památku světového významu, která se chce ucházet o zápis na seznam UNESCO.

  • Areál hřebčína po komplexní revitalizaci

    Areál hřebčína po komplexní revitalizaci

Tradici chovu koní v Kladrubech nad Labem je možné vysledovat už v dobách Pernštejnů, kteří pardubické panství zakoupili roku 1491. Součástí panství byla rovněž obora, kterou potom dostal darem od českých stavů Maxmilián II. a někdy po roce 1560 v ní vybudoval hřebčinec. Roku 1579 pak císař Rudolf II. povýšil původní koňskou oboru na císařský dvorní hřebčín, a protože zde pobýval velmi často, nechal si tu vybudovat zámek. V roce 1918 získal hřebčín do vlastnictví nově vzniklý český stát. Roku 1995 se starokladrubský kůň stal kulturní památkou a o sedm let později byl hřebčín s kmenovým stádem devětašedesáti bílých starokladrubských koní prohlášen národní kulturní památkou.

Revitalizaci autenticky dochovaného hřebčína, jejímž záměrem bylo rehabilitovat využití národní kulturní památky vytvořením nových kulturních a vzdělávacích služeb, podpořila dotace z integrovaného operačního programu ve výši 300 milionů korun. Kromě stájí s přilehlými dvory Františkov a Josefov prošel dvouletou rekonstrukcí nejen zámek, kostel sv. Václava a Leopolda či kaple Povýšení sv. Kříže, ale také kočárovna, postrojovna, bývalá vodárenská věž a tři obytné domy. Restaurování se týkalo rovněž soch a plastik a úpravou prošla veškerá prostranství.. V císařských pokojích na zámku, v kočárovně a postrojovně vznikla nová expozice, kterou si první návštěvníci mohli prohlédnout při slavnostním otevření revitalizovaného areálu v září loňského roku. Hlavním posláním hřebčína zůstává chov koní a v souvislosti s ním zde za velkého zájmu turistů probíhají pravidelné drezurní závody, zkoušky výkonnosti i jiné akce pro veřejnost.

Za Pardubický kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Pardubicích

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování je navržen Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Velký sál v 1. patře zámku, iluzivní nástropní malba po restaurování

Zámek v Trpístech je vynikajícím příkladem vrcholně barokní architektury nejen na území západních Čech, ale i v širších slohových souvislostech středoevropské barokní...

Areál raně barokního zámku získalo roku 2005 do svého vlastnictví město Holešov, které se od té doby souvisle věnuje záchraně této památky. Při obnově vnějšího pláště a...

Letecký pohled na Hartenstein v roce 2014

V roce 2016 se po desetileté obnově otevřel veřejnosti hrad Hartenstein, který se tak opět může stát oblíbeným místem setkávání obyvatel Bochova a cílem turistických...