Objev a restaurování nástěnných maleb v zámecké kapli sv. Jana a Pavla ve Svijanech

Restaurátorský průzkum kaple sv. Jana a Pavla přinesl objev, že pod poškozenou renesanční výmalbou, která vznikla v době, kdy svijanský zámek patřil Jáchymu Ondřeji Šlikovi, je zachovalejší starší vrstva renesanční výzdoby. Z mladší výmalby nakonec zůstaly zachovány jen šlikovské erby, které se po následném restaurování staly součástí původní výzdoby. Vlastník, Pivovar Svijany, zpřístupní po obnově objekt veřejnosti.

  • Interiér kaple s obnoveným stropem a okny

    Interiér kaple s obnoveným stropem a okny

Původní rytířský sál o výšce dvou podlaží, zaklenutý výsečovou klenbou s hřebínky a prosvětlený okny s kamennými ostěními a kruhovými okuly vloženými do lunet, zdobila bohatá renesanční dekorativní výmalba. Už po roce 1612 však byla přemalovaná a obohacená o erby tehdejšího majitele Jáchyma Ondřeje Šlika, jeho matky a jeho tří manželek. Později prošel interiér dalšími úpravami a v roce 1768 byl rytířský sál přebudován na kapli a byt zámeckého kaplana.

V roce 2014 odhalily pásové sondy, že pod pěti nejnovějšími monochromními nátěry jsou tři vrstvy renesanční malby, z toho dvě dekorativní. Kvůli plánovanému statickému zajištění byl loni proveden další průzkum, který potvrdil existenci dvou vrstev renesanční výmalby a bílý nátěr mezi nimi, který sloužil jako podklad. Starší vrstva se dochovala ve velmi dobrém stavu, mladší – šlikovská – byla naopak velmi poškozená.

Interiér kaple, plošný odkryv Interiér před restaurováním

Mladší vrstva dekorativní malby vycházela z předchozí výzdoby, kterou doplňovala o další ornamentální tvarosloví. Její součástí byly i erby rodů Ungnad von Weissenwolf, von Oppersdorf, pánů z Kolowrat a Smiřických ze Smiřic – tedy rodů, z nichž pocházela matka Jáchyma Ondřeje Šlika a jeho tři manželky. Při restaurátorském zásahu byly z omítek nejprve sejmuty druhotné monochromní nátěry a po zdokumentování i poškozená mladší vrstva maleb, protože se rozhodlo, že z ní zůstanou zachovány pouze šlikovské erby. Následovalo zpevnění povrchu hloubkovými injektážemi, očištění, odstranění nevhodných cementových vysprávek, opakované fixáže vaječnou emulzí, doplnění poškozených míst vápennými materiály, lokální retuše, barevná úprava nově doplněných partií a scelující patinování včetně závěrečného konzervačního nátěru. Po pečlivě provedeném restaurování byla dnešní kapli navrácena podoba, jakou měla v době, kdy svijanský zámek vlastnil Jáchym Ondřej Šlik, šlechtic popravený v červnu 1621 na Staroměstském náměstí.

Za Liberecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Liberci

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byl navržen restaurátor Mgr. Miroslav Koželuh

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.