Obnova tvrze v Hradeníně u Kolína

Hradenínskou tvrz ze 14. století získalo v roce 2012 v havarijním stavu Regionální muzeum v Kolíně. Během tří let dokázalo staticky zajistit věž, rekonstruovat mansardovou střechu, obnovit dřevěný strop předposledního patra a konsolidovat historické omítky. Věž se tak podařilo zachránit a připravit na další etapy obnovy.

  • Obnovená střecha tvrze v Hradeníně

    Obnovená střecha tvrze v Hradeníně

Tvrz s věžovým palácem v Hradeníně vybudovaná ve druhé polovině 14. století byla následně goticky a renesančně upravována. Na sklonku 18. století se věž s mansardovou střechou zřejmě využívala jako sýpka. Od druhé poloviny 20. století tvrz nezadržitelně chátrala – koncem 60. let se zřítil krov mansardové střechy, zaniklo zastřešení budovy při věžovém paláci a projevila se řada statických poruch. V letech 1989–1991 se podařilo tvrz staticky zajistit, provést dílčí opravy zdiva a objekt provizorně zastřešit. Po restituční změně vlastníka se opravy zastavily, provizorní zajištění dosloužilo a budovy se opět dostaly do havarijního stavu. V roce 2012 získalo tvrz Regionální muzeum v Kolíně a díky úsilí jeho ředitele se po důkladné přípravě začalo s pracemi na záchranu a obnovu, které plně respektovaly památkové a řemeslné zásady.

Tvrz v Hradeníně, stav před obnovou Tvrz po obnově střechy

Především se podařilo obnovit mansardovou střechu věžového paláce. Nový krov – tedy i tvar střechy – vychází ze zaměření zaniklé renesanční konstrukce, upravené v 18. století, a z historické fotodokumentace. Novou střechu pokrývá šindel, dobře byl obnoven profil mansardové římsy, vikýře i opěry přesahů vazných trámů. Zastřešení tvrze získalo v soutěži o Cenu cechu klempířů, pokrývačů a tesařů první místo v kategorii tesařské dílo roku 2015. Současně proběhlo statické zajištění pater věže stažením, byl obnoven dřevěný strop předposledního patra a konsolidovány historické omítky. Věžový palác je díky tomu připraven na další postupnou obnovu, na jejímž konci by mělo být zpřístupnění veřejnosti.

Za Středočeský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ středních Čech

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byl navržen Mgr. Vladimír Rišlink, ředitel Regionálního muzea Kolín (vlastník)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.