Příběh jednoho domu a jedné rodiny – stálá expozice ve vile arch. Otto Rothmayera v Praze

Rodinná vila architekta Otto Rothmayera byla postavena podle jeho vlastních plánů v duchu prosté klasicizující moderny a pod silným vlivem díla Josipa Plečnika. Zachovala se v autentické podobě a po obnově, která proběhla v letech 2012–2013, v ní mohla být loni zpřístupněna expozice přibližující historii domu i jeho obyvatel.

  • Příběh jednoho domu a jedné rodiny, stálá expozice ve vile Otto Rothmayera v Praze

    Příběh jednoho domu a jedné rodiny, stálá expozice ve vile Otto Rothmayera v Praze

Dvoupatrovou rodinnou vilu architekta Otto Rothmayera a jeho ženy Boženy, textilní výtvarnice a propagátorky moderního životního stylu, vystavěla firma Josefa Kubra v letech 1928–1929. Rodina dům využívala po desetiletí, a proto se díky pietnímu zacházení zachoval ve vysoce autentické podobě. V roce 2007 jej koupilo město Praha s podmínkou zřízení paměťové instituce a správu vily svěřilo Galerii hlavního města Prahy. V červnu roku 2010 se Rothmayerova vila včetně části vybavení a zahrady, známé ze souboru fotografií Josefa Sudka nazvaného Kouzelná zahrádka, stala kulturní památkou.

V letech 2012–2013 proběhla kompletní obnova vily a zahrady včetně restaurátorských prací, které zahrnovaly restaurování sanitární keramiky, truhlářských, kovových a štukových prvků, fasád, omítek, kamenných prvků, kachlových kamen a artefaktů v zahradě. Dům získal podobu z přelomu 50. a 60. let minulého století a byl vybaven předměty, které se ve vile buď dochovaly, nebo se v průběhu let staly součástí galerijních a muzejních sbírek, odkud byly zapůjčeny. V roce 2014 začalo Muzeum hlavního města Prahy s přípravou expozice, která by v autentickém prostředí unikátní vily seznámila veřejnost s životem a dílem slavného architekta a jeho ženy a jež dostala název Příběh jednoho domu a jedné rodiny; první návštěvníci ji mohli zhlédnout 30. září 2015 roku.

Nosným pilířem expozice je zařízení interiérů, které svým stylem vybočuje z trendů funkcionalismu 20. a 30. let. Architekt se inspiroval tradiční lidovou řemeslnou produkcí, nábytek byl vyroben z borovice nebo smrku. Atmosféru jednotlivých místností dotvářela umělecká díla včetně Rothmayerových vlastních prací, fotografií Josefa Sudka, skleněných objektů manželů Roubíčkových nebo sádrových odlitků architektonických detailů, soch a reliéfů. Dům patří k unikátním dokladům intelektuálního zázemí, pracovního a uměleckého prostředí a životního stylu dvou významných osobností českého moderního umění. Expozice se věnuje nejen dílu Otto Rothmayera a jeho ženy, ale také uměleckým a kulturním hodnotám, vytvořeným jejich tehdejšími přáteli a návštěvníky.

Za hl. m. Praha nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Praze

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot bylo navrženo Muzeum hlavního města Prahy (provozovatel)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Instalace zachráněné sochy Směrník Václava Uruby na nové místo v Ostravě

Železobetonová socha Směrník akad. sochaře Václava Uruby z roku 1969 vznikla jako součást koncepce železničního nádraží v Havířově. Budova i socha viditelně chátraly a...

Příběh jednoho domu a jedné rodiny, stálá expozice ve vile Otto Rothmayera v Praze

Rodinná vila architekta Otto Rothmayera byla postavena podle jeho vlastních plánů v duchu prosté klasicizující moderny a pod silným vlivem díla Josipa Plečnika....

Stůl Karla Čapka v podkroví vily bratří Čapků (2015)

Jako by Karel Čapek právě někam odešel... Takový pocit nutně musí mít každý, kdo vstoupí do nebývale autenticky zachovaných interiérů Karlovy části rodinného domu bratří...

Cena NPÚ