Záchrana kaple v Proseči nad Nisou

Výklenková kaple v Proseči nad Nisou u historické cesty z Rochlice (dnes část Liberce) do Jablonce nad Nisou je významným dokladem lidového stavitelství. Přesto léta chátrala a z iniciativy města Jablonec nad Nisou byla s finančním přispěním ministerstva kultury zachráněna.

  • Proseč nad Nisou, výklenková kaple, stav po obnově, září 2014 | © NPÚ, ÚOP v Liberci, foto Miloš Krčmář

    Proseč nad Nisou, výklenková kaple, stav po obnově, září 2014

Letopočet 1570, který je vidět na fotografii kaple z roku 1940, zřejmě odkazuje k době, kdy na tomto místě stál předchůdce kaple, možná kříž nebo boží muka. Masivní síla smíšeného zdiva kaple, které se jinak užívalo už od středověku, by mohla být vodítkem k datování do 18. století.

Proseč nad Nisou, výklenková kaple, stav před obnovou, leden 2012 | © NPÚ, ÚOP v Liberci, foto Miloš Krčmář Proseč nad Nisou, výklenková kaple, stav po obnově, září 2014 | © NPÚ, ÚOP v Liberci, foto Miloš Krčmář

Kaple dlouhá léta chátrala, protože soukromý vlastník se o ni nestaral. Na popud místních obyvatel a občanského sdružení se v roce 2012 stala kulturní památkou a byla zařazena na seznam ohrožených památek. Vzápětí ji získalo do vlastnictví město Jablonec a v roce 2014 dokončilo s finančním přispěním ministerstva kultury její kompletní rekonstrukci.

Jak se ukázalo, kaple, která neměla vnější ani vnitřní omítky a do níž zatékalo, byla staticky poškozena prorůstáním kořenového systému mohutného sousedního stromu natolik, že hrozila celková destrukce. V první fázi tedy byly vyspraveny trhliny a celý objekt byl opatřen ocelovou helikální výztuží. Po obnově krovu dostala střecha břidlicovou krytinu a kaple nové omítky včetně plastické výzdoby. Na základě dochované historické fotografie se také podařilo zhotovit repliku dveří s kováním. Pamatovalo se i na ošetření kořenového systému stromu a vyčištění zaneseného propustku před kaplí, takže její okolí už nebude zanášet zemina. Na podzim roku 2014 mohla být kompletně obnovená kaple za účasti místních obyvatel slavnostně vysvěcena.

Záchrana výklenkové kaple v Proseči nad Nisou byla nominována do celostátního kola Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro jako příklad dobré praxe v Libereckém kraji za rok 2014 v kategorii záchrana památky.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Restaurování pilíře se sochou sv. Jana Nepomuckého ve Vysočanech (okr. Chomutov) detail

Již historik umění Josef Opitz před druhou světovou válkou vrcholovou sochu připsal význačné osobnosti středoevropského barokního sochařství, Františku Antonínu Kuenovi,...

Krucifix na Vrchách – restaurovaný krucifix | © Petr Gláser

V roce 2013 se lidé ze spolku Jičínská beseda rozhodli zachránit cennou památku – barokní krucifix Na Vrchách – o které někteří obyvatelé Jičína nikdy neslyšeli, jiní...

Kostel sv. Máří Magdaleny v Božanově

Sdružení Omnium připravuje semináře, workshopy, prohlídky a další akce věnované zejména prezentaci a obnově tzv. broumovské skupiny kostelů. Věnuje se i další činnosti...

Cena NPÚ