Bělá nad Radbuzou, tvrz

Původní renesanční tvrz v Bělé nad Radbuzou (okres Domažlice), notně upravená především v 19. století, je dnes dlouhodobě neudržovaná a nevyužívaná. Její stav ještě zhoršil požár roku 2014.

  • Bělá nad Radbuzou, tvrz.

    Bělá nad Radbuzou, tvrz.

Bělá nad Radbuzou, tvrz. Pohled od východu. Stav roku 1990 Bělá nad Radbuzou, tvrz. Pohled od východu. Současný stav

Tvrz v Bělé nad Radbuzou byla vybudována v renesančním slohu Wolfem Josefem Lamingenem z Albenreuthu v období kolem roku 1614. Tento letopočet hlásá vyrytý nápis na ostění jednoho z oken v přízemí. Při pobělohorských konfiskacích byl Wolfu Josefovi statek roku 1623 zabaven a získává ho jeho bratr Wolf Vilém. Ten získal roku 1630 také sousední Újezd svatého Kříže, ke kterému byla Bělá připojena. Tvrz přestala sloužit jako sídlo majitele statku a byla využívána jako úřednické bydlení. Pozdější přestavby silně změnily někdejší podobu tvrze. Z těchto především dominují  v 19. století nově vybudované štíty.

Tvrz je dlouhodobě neudržovaná a nevyužívaná. V roce 2011 byla větrem porušena celistvost střešního pláště a do podkroví stavby na několika místech volně zatéká srážková voda. Krytina nebyla dosud opravena a dochází k jejímu dalšímu úbytku vlivem povětrnosti. Stropy prvního patra napadeny hnilobou, konstrukce krovu lokálně pokleslá v patě a místy napadená hnilobou. V severozápadním nároží budovy vidět počátek statické poruchy projevující se svislou trhlinou zdiva přecházející až do štítu. Omítky trpí zvýšenou vlhkostí, na několika místech vlivem zatékání dochází k jejich silnému poškození. Severní průčelí objektu je téměř bez omítky, pouze s fragmenty jejího jádra. Dne 24. 10. 2014 došlo k požáru objektu. Při prohlídce stavby po požáru bylo zjištěno, že konstrukce krovu zůstala stát téměř celá v původní stavební poloze. Krov je však nevratně poškozený, snad kromě prvních dvou vazeb při severním štítu. Na střeše zůstaly uvolněné fragmenty plechové krytiny, které ohrožují osoby pohybující se v okolí stavby. Stropy patra jsou ve velkém rozsahu poškozeny požárem, stejně jako omítky. Při schodišti do půdy odhalena ohořelá roubená konstrukce. Místy v patře zjištěna silná kontaminace dřevomorkou domácí: mycelium prorůstá zdivem a byl zaznamenán vysoký počet plodnic. V zavlhčené suti, která se v objektu vyskytuje, nalezeny plodnice terčoplodých hub. Přízemí nebylo požárem postiženo, ale místy se včak projevuje zavlhčení kleneb způsobené hašením. Nebyl zaznamenán viditelný rozvoj již započatých statických poruch.