Kamenný kříž, Dyjákovičky

Monumentální kamenný kříž, druhotně umístěný severně u kostela sv. Víta, je kvalitní klasicistní kamenicko-sochařskou prací z přelomu 18. a 19. století.

Kříž s Ukřižovaným se nachází v obci u kostela. Pozadí kříže tvoří plochý pilíř dosahující až pod horizontální břevno. Je členěn vysokým soklem, ukončeným jednoduchou římsou a v horní části půlkruhovým obloukem. Kříž vyrůstá ze čtvercové základny ukončené ústupkem, na němž spočívá tvarovaná patka tvořená výžlabkem, pravoúhlou římsou a dvojicí volut. Nad patkou na římse, která přechází ve vertikální břevno kříže, leží část lebky. Na kříži visí Kristovo tělo s pažemi rozepjatými do tvaru písmene Y, bederní rouška je svázaná u levého boku a hlava s trnovou korunou skloněna k pravému rameni. Na svislém břevnu visí nápisová páska.

Artefakt s druhotnou podpůrnou konstrukcí, zděnou stěnou. Dílo je přímo ohroženo hloubkovým narušením hmoty, praskliny jsou síťové a zároveň procházejí celou hmotou korpusu. Okamžité záchranné zajištění a následné komplexní restaurování je základním předpokladem odvrácení zániku díla.