Chladicí věž strojíren ČKD

Vysočany, Kolbenova, rejstříkové číslo ÚSKP: 100937, vlastník: právnická osoba

  • Vysočany, chladicí věž strojíren ČKD Kolbenova (2014)

    Vysočany, chladicí věž strojíren ČKD Kolbenova (2014)

Samostatně stojící oktogonální stavba na nízkém soklu se směrem vzhůru zužuje. Věž je tvořena dřevěnou konstrukcí rozdělenou do čtyř horizontálních částí shodné konstrukce kombinující kolmé, vodorovné a diagonální prvky. V nízké soklové části se uplatňují technologické podezdívky, kryté dřevěnými žaluziemi, s dochovanými částmi rour přívodového vedení. Plášť tvoří azbestocementové desky. Věž z 20. let 20. století sloužila k ochlazování přehřáté páry z kotelny. Na území Prahy se jedná o jediný existující doklad technologické stavby tohoto druhu. Chladicí věž byla prohlášena za kulturní památku v roce 2004. V roce 2010 Ministerstvo kultury zamítlo žádost o zrušení prohlášení za kulturní památku a nezrušilo památkovou ochranu chladicí věže.

V noci 31. října 2013 byl ve 22:55 nahlášen požár chladicí věže. Na místě zasahovalo několik hasičských jednotek, kterým se podařilo v následujících hodinách požár uhasit. Poškozena byla především vnitřní dřevěná konstrukce ve spodní části věže. Vnější nosná dřevěná konstrukce zůstala prozatím zachována. Po místním šetření dne 16. 9. 2014 bylo dohodnuto, že objekt bude zajištěn, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob (11.11.2014 bylo prověřováno, zda zajištění bylo provedeno, a zjištěno, že konstrukce byla v úrovni "přízemí" opatřena plnými deskami). Stav zůstal v roce 2015 prozatím beze změny.