Panský statek Pod Havránkou 6, 8, 10

Troja, Pod Havránkou čp. 7, 238, 239, rejstříkové číslo ÚSKP: 40565/1-1538, vlastník: právnická osoba

  • Troja, panský statek Pod Havránkou čp. 7 (2014)

    Troja, panský statek Pod Havránkou čp. 7 (2014)

Bývalý vrchnostenský dvůr byl postaven v zázemí trojského zámku koncem 17. století, přestavěn byl koncem 18. a zejména v 19. století. Hlavní dvoupatrová barokní obytná budova má mansardu a výraznou věž, která je pokryta dřevěným šindelem. Druhý obytný objekt je klasicistní, byl upraven koncem 19. století a jeho hospodářské křídlo je novodobou stavbou z počátku 20. století. Obě stavby jsou propojeny zděnou bránou s nástavcem a nikou. Na severní straně dvora jsou dvě původní přízemní stáje. Obdobný malý domek je na jižní straně areálu.

Areál je v kritickém stavu, byl částečně sanován. Havarijní je stav některých střešních a nosných konstrukcí. V roce 2013 byly prováděny základní zajišťovací práce, avšak havarijní stav areálu trvá. Probíhají pravidelné kontroly Odboru památkové péče MHMP a Úřadu m.č. Praha-Troja, provizorní zajištění je obnovováno, ale areál dále chátrá.