Sixtův dům

Staré Město, Celetná čp. 553, rejstříkové číslo ÚSKP: 38637/1-299, vlastník: právnická osoba

  • Staré Město, Sixtův dům (2014)

    Staré Město, Sixtův dům (2014)

Sixtův dům je původně románský a raně gotický objekt z 12. a 13. století, který byl před rokem 1523 při přestavbě ve stylu vrcholné gotiky rozšířen o dvorní křídla. Dvorní křídla byla renesančně upravena a zvýšena v letech 1607–1612. Hlavní průčelí je vrcholně barokní z doby kolem roku 1736, na atice stojí plastiky připisované Antonínu Braunovi. Dům byl zahrnut do přestavby areálu několika domů na hotel, stavební povolení z roku 1994. Proběhly rozsáhlé bourací práce, které byly zastaveny.

Dům je již od roku 1990 vystěhovaný, neudržovaný. V uličním parteru do Celetné probíhá dočasný prodej. Zahájené stavební práce v roce 1994 zbouraly jedno dvorní křídlo a v druhých dvou vybouraly kompletně příčky, omítky, trámové stropy - včetně malovaných renesančních a malovaných gotických trámových záklopových – část gotických trámů je složena dlouhodobě v zadním objektu čp. 548. Vnitřky jsou stavebně vybourány od kleneb přízemí až po krov, odstraněny všechny podlahy, omítky, dveře, okna – nyní zazděné v rámci zabezpečení a horní otvory zabezpečeny proti vletu holubů. Dvůr téměř celý vyhlouben zahájenými a nedokončenými archeologickými průzkumy, do jam zatéká. Sixtův dům je stále obnovovanou kauzou, k jejímuž případu bylo vydáno několik stavebních prodloužení a byly připojovány další objekty pro plánovaný hotel – poslední stavební povolení na připojení dalších dvou domů čp. 551 a 556 bylo vydáno v roce 2014. Dům se nachází ve vlastnictví právnické osoby. Havarijní stav roku 2016 trvá.