Usedlost Skalka

Smíchov, Pod Skalkou, U Klikovky čp. 120, rejstříkové číslo ÚSKP: 40357/1-1396, vlastník: právnická osoba

  • Smíchov, usedlost Skalka (2014)

    Smíchov, usedlost Skalka (2014)

Usedlost Skalka je původně barokní. Hlavní obytná budova se tyčí na obdélníkovém půdorysu s hospodářskými budovami na severozápadě (na západě byla brána průjezdu). K hospodářskému dvoru přiléhal na severozápadě ovocný sad, oddělený od dalšího sadu opěrnou a ohradní zdí. Usedlost z druhé strany obklopovala pastvina a vinice situovaná jižně.

Celý areál je dlouhodobě nevyužívaný, je v havarijním stavu bez základní stavební údržby. Dokumentace obnovy domu v rámci nového bytového areálu byla předkládána Národnímu památkovému ústavu průběžně od roku 2010, naposledy v lednu 2012. Dosud žádné práce zahájeny nebyly. Dům má narušenou statiku a rozpadající se krov. Okenní výplně většinou chybí, ty existující jsou silně destruované. Hospodářské budovy, ohradní zdi a brána průjezdu jsou zachovány jen v torzech, zahrada pustne. Stav se v roce 2015 stále zhoršoval.