Lihovar Zlíchov

Smíchov, Zlíchov čp. 2584, rejstříkové číslo ÚSKP: 54858/1-2286, vlastník: právnická osoba

  • Smíchov, lihovar Zlíchov (2014)

    Smíchov, lihovar Zlíchov (2014)

Areál lihovaru je tvořen řadou provozních i správních objektů. Je zmiňován již roku 1836. Dnešní budovy byly postaveny v roce 1880, upravovány byly v 90. letech 19. a začátkem 20. století. Z areálu lihovaru je jmenovitě chráněna destilovna a komín s hranolovou podnoží. Lihovaru dominuje budova destilovny s převýšenou věžovou částí s půlkruhově zakončenými okny ve fasádě do Nádražní ulice. V interiéru je dochováno dekorativní litinové točité schodiště haly prostupující patra budovy. V blízkosti destilovny stojí další původní historický objekt kotelny s polygonálním komínem na hranolové vysoké podnoži.

Ohrožen je především objekt varny (destilovny) a to především kvůli dlouhodobě zanedbané údržbě, poškození zastřešení, fasád a okenních výplní. Dne 26. 6. 2013 se zřítil objekt (který nebyl kulturní památkou) v areálu lihovaru, v těsné blízkosti chráněného objektu. Havarijní stav varny (destilovny) trval i v průběhu roku 2015, i když bylo r. 2014 provedeno elementární doplnění střešní krytiny objektu.