Činžovní dům ve Štefánikově 59a

Smíchov, Štefánikova čp. 5, rejstříkové číslo ÚSKP: 40343/1-1387, vlastník: právnická osoba

  • Smíchov, činžovní dům Štefánikova čp. 5 (2014)

    Smíchov, činžovní dům Štefánikova čp. 5 (2014)

Třípodlažní řadový dům (čp. 4, 5) je pozdně klasicistní. Činžovní dům byl původně dvoukřídlý, později došlo k přístavbě dalších dvorních křídel. Uliční fasáda je klasicistní, ušlechtilá a s mělkým rizalitem ve střední části. Zde se nachází hlavní vstup do klenutého průjezdu s kamennou dlažbou. Nad vstupem je balkon na kamenných krakorcích s původním litinovým zábradlím. Ve dvoře je hlavní budova opatřena pavlačemi na kamenných krakorcích. Na pavlačích se dochovalo původní litinové zábradlí. V interiéru je honosné trojramenné schodiště s dvojicemi sloupů na podestách a s původním litinovým zábradlím. V domě je zachovalá původní dispozice. Po havárii plynu v roce 2003 bylo severní křídlo poškozeno. Roku 2006 byla zbořena všechna dvorní křídla.

Objekt není s výjimkou přízemí, kde jsou funkční obchodní a stravovací provozovny, dlouhodobě využívaný, je ve špatném technickém stavu bez základní stavební údržby. Dokumentace celkové obnovy domu byla předkládána Národnímu památkovému ústavu průběžně od roku 2008, naposledy v lednu roku 2013. Dosud žádné práce nebyly zahájeny. Dům má narušenou statiku zejména druhého až třetího nadzemního podlaží a krovu. Dvorní průčelí se rozpadá (je zpevněno výdřevou). Omítky veřejného interiéru, otevřeného povětrnostním vlivům, odpadávají, stupně schodů se drolí, dlažba praská. Okenní výplně jsou silně destruované. Chybí jejich zasklení. Havarijní stav trval i v průběhu roku 2015.