Městský dům U Voskařů (V bílém domku, U Hrbků, U černého slunce)

Malá Strana, Všehrdova čp. 438, rejstříkové číslo ÚSKP: 39472/1-830, vlastník: fyzické osoby

  • Malá Strana, městský dům Všehrdova čp. 438 (2014)

    Malá Strana, městský dům Všehrdova čp. 438 (2014)

V místě původně renesančního objektu byl v rozmezí let 1725–1731 dle plánů K. I. Dientzenhofera zbudován dvoupatrový barokní bytový dům, nesoucí postupně označení U Voskařů, V Bílém domku, U Hrbků, U Černého slunce. V prvém a ve druhém desetiletí 19. století dotčená budova prošla klasicistními stavebními úpravami včetně pohledově exponovaného východního uličního průčelí.

Dům je ze stavebně-technického hlediska v havarijním stavu, objekt je neobyvatelný. Silně je narušené zdivo a omítky uliční a dvorní fasády, poškozená je dvorní ohradní zeď. Pokračuje celková obnova objektu, zahrnující změnu dispozice sklepů a vybudování nových prostorů v prvním podzemním patře pod jižní částí uličního traktu. Proběhly dispoziční změny ve všech podlažích, přibyla půdní vestavba a přestavba zahradního přístavku. V roce 2009 proběhla oprava historické krovové soustavy, celková oprava a statické zajištění jižního štítu budovy, realizovala se hrubá rekonstrukce zničené části hlavní římsy a uskutečnila se sanace vlhkostí zničených omítek. Uvedené zásahy zastavily další devastaci a chátrání domu. V roce 2010 bylo zahájeno správní řízení. V roce 2012 bylo uloženo opatření k zajištění střechy. V témže roce byly uděleny pokuty, v roce 2013 byl posouzen návrh novostavby obytného domu na zahradě. Výsledným závazným stanoviskem Odboru památkové péče MHMP byl označen jako vyloučený. Havarijní stav objektu v roce 2014 trval. V roce 2015 byly zahájeny základní nařízené zabezpečovací práce (zajištění střechy, aj.) a vydáno další závazné stanovisko. Celkový stav ohrožení památky zatím trvá.