Činžovní dům s kavárnou a kinem Svět

Libeň, Elsnicovo náměstí čp. 41, rejstříkové číslo ÚSKP: 100574, vlastník: právnická osoba

  • Libeň, činžovní dům s kavárnou a kinem Svět (2014)

    Libeň, činžovní dům s kavárnou a kinem Svět (2014)

Nárožní budova s kavárnou a kinem pochází z konce 20. let 20. století. Představuje kvalitní funkcionalistickou architekturu s významným pohledovým uplatněním a s hodnotnými prvky řešení interiéru. Objekt je spjat se životem a dílem spisovatele Bohumila Hrabala.

Většina objektu není dlouhodobě využívána, část domu je dosud obývána. Objekt byl poškozen při povodních. V havarijním stavu je především suterén, fasády, nezajištěné okenní otvory, aj. V roce 2011 byl projednáván záměr rekonstrukce za cenu dílčích demolic a vzniku replik, či kopií. V témže roce byly zahájeny stavební (demoliční) práce, proběhla oprava západní fasády bez komunikace s NPÚ, načež probíhá správní řízení. Odbor památkové péče MHMP udělil v roce 2012 vlastníkovi pokutu ve výši 410 000 Kč, neboť vlastník neplnil povinnosti uložené mu ustanovením § 9 odst. 1 památkového zákona. V září roku 2013 byly odsouhlaseny vzorky barevnosti fasádních omítek, hodnotné součásti stavby jsou však dosud neopraveny. V roce 2014 byly fasády nahozeny jádrovou omítkou, okna byla odstraněna a nahrazena bedněním ve všech fasádách kromě východní. Práce dále nepokračovaly.