Usedlost Turbová

Košíře, Jinonická čp. 731 a čp. 1066, rejstříkové číslo ÚSKP: 40361/1-1398, vlastník: právnická osoba

  • Košíře, usedlost Turbová (2014)

    Košíře, usedlost Turbová (2014)

Původně barokní viniční usedlost pochází z druhé poloviny 18. století. Dispozice byla nově řešena koncem 19. století. Obytná vilová budova čp. 1066 u hlavní brány má novobarokní průčelí s mansardou, v pravé části stojí malá věž se zkoseným nárožím. Zahradní budova čp. 731 je menší stavba uprostřed terasovité zahrady. Tento původně barokní objekt byl přestavěn koncem 19. století. Podél ulice stojí hospodářské objekty s eklektickým průčelím a vysokým půdním prostorem. Usedlost se zahradou je obehnána cihelnou zdí s bránou. Rozsáhlá zahrada i přes vysokou míru devastace disponuje vzácnými solitéry starých stromů. Areál je spojen s pobytem a tvorbou malíře Jiřího Trnky.

Objekty jsou devastovány, střechy a části nosných konstrukcí jsou v havarijním stavu, část ohradní zdi byla demolována, zahrada byla poničena. Areál je od roku 2009 zajištěn ostrahou. Bylo provedeno provizorní statické zajištění a zakrytí. V roce 2013 byla střecha neobarokní vily provizorně zajištěna, byly zakryty okenní otvory, ostatní objekty byly zajištěny v základní míře. Přesto není areál využit, zahrada je z větší části udržovaná kosením. Celkový neutěšený stav areálu přetrvával i v roce 2015.