Horův mlýn

Hlubočepy, V Klukovicích čp. 301, rejstříkové číslo ÚSKP: 44394/1-1355, vlastník: fyzické osoby

  • Hlubočepy, Horův mlýn (2014)

    Hlubočepy, Horův mlýn (2014)

Areál vodního mlýna je situován na severozápadně od obce Klukovice, pod svahem v místě rozšíření Prokopského údolí. Skládá se z patrové, původně renesanční budovy mlýna, špýcharu, stodoly a ohradní zdi s bránou. Mlýn má původ pravděpodobně v 16. století, připomínán byl k roku 1617, v 19. století proběhly úpravy.

Celý areál není dlouhodobě udržován, je v havarijním stavu. V roce 2014 byla budova mlýna a špýcharu bez zastřešení, objekty zarůstali náletovou zelení. Provizorní zakrytí některých konstrukcí bylo degradováno nebo zcela chybí, na objektu byla umístěna nabídka k prodeji.