Restaurace Barrandovské terasy

Hlubočepy, Barrandov, K Barrandovu, Zbraslavská čp. 165, rejstříkové číslo ÚSKP: 44392/1-2113, vlastník: právnická osoba

  • Hlubočepy, restaurace Barrandovské terasy (2014)

    Hlubočepy, restaurace Barrandovské terasy (2014)

Terasy Barrandov představují unikátně řešený soubor vybudovaný v rámci koncepce výstavby rezidenční čtvrti (zahradního města) Barrandov. Areál je situovaný ve dvou výškových úrovních Barrandovské skály a bývalého vápencového lomu. Areál tvoří hlavní objekt restaurace, systém teras a vyhlídek včetně bývalého baru Trilobit, v dolní části plavecký areál s bazénem, skokanskou věží a s pozůstatky tribun. Na výstavbě se podíleli: Max Urban (projekt teras s restaurací, 1927–1929), Vladimír Grégr (Trilobit bar, interiéry Teras, 1937), Václav Kolátor (plavecký areál, 1929–1931) a Josef Vaněk (zahradní úpravy, 1942).

Hlavní objekt restaurace je celkově zchátralý, nicméně konstrukčně stále zachovalý a obnovitelný. Zachovaná je řada původních prvků interiéru (dveře, okna, obklady, dlažba, schodiště, zábradlí aj.) Objekt je zajištěný, hlídaný bezpečnostní službou. Neudržované jsou všechny přístupové cesty, schodiště, plocha bývalých teras a vyhlídek včetně altánu. Bar Trilobit je po požáru (2001) v havarijním stavu. Dolní část je rovněž značně zanedbána. Tribuny plovárny i bazén jsou v havarijním stavu, konstrukce skokanské věže narušena, nicméně ve své hmotě stále zachována. Celá plocha postupně zarůstá náletovou zelení. Zpracovávala se projektová dokumentace k záměru rekonstrukce a dostavby horní části areálu, tento záměr však zůstal nerealizován. Prostor bývalého bazénu byl částečně zbaven náletové zeleně. Žádné stavební práce dosud nezačaly, projednáván je návrh zahradních úprav teras restaurace. Celkový havarijní stav tak nadále trval i v roce 2015 a kontinuálně se zhoršuje zatékáním a vandalismem na okenních výplních. Konstrukce a fasády degradují, objekt znovu zarůstá náletovou zelení. V lednu 2016 došlo k dalšímu místnímu šetření, při němž pověřený projektant znovu pouze opakoval záměr majitele objekt opravit.