Zámek Komařice

Tvrz přestavěná na renesanční zámek je vzhledem k dlouhodobě zanedbané údržbě ve velmi špatném technickém stavu.

Původní tvrz byla v roce 1566 přestavěna na zámek s arkádami v nádvorním traktu - v honosnou renesanční vilu s nástěnnými malbami, psaníčkovými sgrafity, četnými skvělými architektonickými detaily v exteriéru i interiéru, s rozsáhlým hospodářským zázemím, výjimečnou stavbou třípatrového špýcharu, parkem a štěpnicí.

Zámek je vystavěn v elegantním renesančním slohu, v současné podobě má dvě patra a je dvoukřídlý. Východní křídlo má 8 os, jižní 4 osy. K severnímu boku východního křídla byla v 17. století přistavěna nízká čtyřboká věžička. Na budově lze spatřit mnoho zachovalých stavebních prvků. Na kraji východního průčelí je brána z tesaného kamene s mohutnou rustikou, v náplních vedle polokruhového oblouku stylizované trojlisty, nad  obloukem je deska s nápisem a erby Jiřího Kořenského z Terešova a jeho manželky Kristýny z Dráchova.

 

Na několika místech vidíme zbytky renesančních sgrafit. Do dvora bývaly v přízemí i v obou patrech chodby s arkádami na toskánských sloupech, nyní jsou až na dva přízemní oblouky  zazděny (v 19.stol.) slabou, okny prolamovanou zídkou, z níž sloupky vynikají jak dovnitř tak vně. Zazděním arkád vznikla kaple sv.Bernarda (r.1653).  Ještě nedávno  byly na zámku patrné sluneční hodiny jako součást fresky Panny Marie. Věž, která zámek ukončuje na severozápadní straně, byla roku 1903 z popudu posledního komařického administrátora profesora Otmara Wohla přestavěna. Nelíbilo se mu, že renesanční zámek má barokní věž, která k němu nepatří. Zvon z věže byl nedávno odcizen.

Celý soubor staveb - zámek, sýpka, hospodářské budovy i stavby v zahradách - je vzhledem k dlouhodobě zanedbané údržbě ve velmi špatném technickém stavu. Největší známky poškození vykazují fasády s renesančními sgrafity a střecha. V přízemí jsou omítky ohroženy vzlínající vlhkostí.

 

Areál zámku byl dlouhou dobu využíván jako dílny, pohostinství, byty a sklady, nebyl však udržován. Zdevastovaný a následně opuštěný zámek byl po roce 1989 navrácen posledním soukromým majitelům, nebylo však přistoupeno k jeho opravě a chátrání celého areálu nadále pokračuje.

Dlouhodobou neúdržbou, vandalismem a absencí nevyužití došlo k četným škodám na všech objektech areálu. Hrozí nebezpečí, že lokální havarijní stav konstrukcí postupně ohrozí celý objekt. Poškozené jsou fasády s renesančními sgrafity, vlhkostí jsou ohroženy i ostatní omítky, v důsledku neopravených střech jsou zasaženy konstrukce krovu, stropů a podlah.

Havarijní stav je i objektů v parku, zejména u oranžérie - destrukce střechy, stěn a vnitřních konstrukcí, dále u domku zahradníka - chybí část střechy, do objektu zatéká a jsou poškozeny historické konstrukce (krov, strop) a u hospodářských objektů - stodola bez střechy, kolna v torzálním stavu. Popsaný stav trvá i v polovině roku 2014. V roce 2015 získal zámek nového majitele, který započal s postupnou obnovou.