Synagoga Beth´ha – Midrasch v Prostějově

Značně zanedbaná údržba budovy.

Původně židovská modlitebna, do roku 1904 v sousedství původní synagogy (zbořené v r. 1904 a nahrazené novostavbou na východní straně ulice Demelovy) sloužila svému účelu do roku 1939, o rok později byla uzavřena a přeměněna na skladiště. Roku 1951 ji židovská obec prodala pravoslavné církvi, která zajistila adaptaci. Od roku 1969 galerie, nyní opět modlitebna pravoslavné církve. Pozoruhodný objekt jak svou jemně propracovanou empírovou architekturou, tak i historicky, mimo jiné jako doklad rozmachu prostějovských židů od konce 18. stol. Jednopatrový zděný omítaný objekt v nárožní poloze je součástí dnes už jediného vcelku dochovaného bloku domů bývalého židovského ghetta. Postaven na obdélném půdoryse, zastřešen sedlovou střechou krytou pálenou taškou.