Synagoga Beth´ha – Midrasch v Prostějově

Od roku 2013 je synagoga vedena v Seznamu ohrožených památkových objektů. Poškození velkého rozsahu vykazují její obvodové konstrukce, svislé konstrukce, omítky, krov, střešní krytina a klempířské prvky. V havarijním stavu jsou vodorovné konstrukce. Poškození mírného rozsahu přitom vykazuje umělecká výzdoba a výplně s uměleckořemeslnými prvky.

Původně židovská modlitebna, do roku 1904 v sousedství původní synagogy (zbořené v r. 1904 a nahrazené novostavbou na východní straně ulice Demelovy) sloužila svému účelu do roku 1939, o rok později byla uzavřena a přeměněna na skladiště. Roku 1951 ji židovská obec prodala pravoslavné církvi, která zajistila adaptaci. Od roku 1969 byla synagoga využívána jako galerie a pravděpodobně od roku 2007 opět jako modlitebna. V roce 2020 se stala jejím vlastníkem soukromá osoba. V roce 2022 byl vlastníkem prezentován záměr opravy fasády a klempířských prvků. Zahájení prací lze předpokládat v roce 2023.