Piaristická kolej v Lipníku nad Bečvou

Alarmující je vážná statická porucha v nároží příčného křídla mezi nádvořími, kde dlouhodobě nefunkční odvod povrchové vody zapříčinil podmáčení základů a pokles podloží a zdiva vertikálních konstrukcí v těchto místech.

Opravy střech realizované v roce 1994 a 1998 bezpochyby prodloužily životnost památky o další desetiletí a od roku 2016 dodnes byla provedena řada zásahů směřujících k jeho záchraně, přesto ale objekt v současnosti vykazuje mnoho dalších závad. Závažné statické poruchy jeví zejména část štukových stropů v prvním patře, které byly před rekonstrukcí střech vystaveny dlouhodobému zatékání. Havarijní stav vykazují také původní omítkové vrstvy obvodových zdí zejména uličních fasád. Z důvodu dlouhodobého nevyužívání většiny prostor a neprovádění běžné údržby vyžaduje objekt celkovou obnovu.

Barokní kolej a škola piaristů v Lipníku nad Bečvou vznikla na místě původního domu a špitálu Jednoty bratrské se sborem ze 16. století, který se dochoval pod barokní slupkou dnešního kostela sv. Františka Serafínského. Řád piaristů opustil objekt už na konci 19. století, ovšem budovy byly až do devadesátých let 20. století užívány a situaci ohrožující jejich existenci v podstatě přinesla až současná doba, kdy je celá stavba prázdná a bez využití, což způsobuje její postupné chátrání.