Morávkův vodní mlýn, Opatovice nad Labem

Mlýn byl postaven v těsné blízkosti klášteřiště bývalého benediktinského kláštera z 11. století, který zanikl po vypálení husity roce 1421. Areál mlýna se nachází při náhonu z Mlýnského potoka, je součástí mladšího nechráněného mlýnského areálu a v současné době je technickou památkou.

Dnes má objekt podobu klasicistní jednopatrové zděné stavby patrně z roku 1804 (literatura uvádí i rok 1732 nebo 1770) s výtvarně hodnotným průčelím zdobeným pilastry ve vysokém řádu a s rozměrnými štukovými znaky .Od ukončení činnosti mlýna po druhé světové válce zůstaly provozní objekty bez využití, postupná pauperizace postihla také obytnou část. V roce 2006 byla pro havarijní stav omezena památková ochrana jen na obytnou budovu. Ta je využívána zřejmě jako skladiště, interiér není přístupný. V současnosti přetrvává celkový havarijní stav objektu. Zdivo vykazuje statické poruchy, v patře jsou některé stropy propadlé, okna jsou zatlučena prkny, bezprostřední okolí slouží jako skladiště stavebního materiálu. Nutná je celková obnova a nalezení vhodného využití