Larischova vila, Pardubice

Larischova vila v Pardubičkách, někdejší reprezentativní sídlo hraběte Larische-Mönicha, má přímou spojitost s NKP Pietní území Zámeček v Pardubičkách. Zde byli za druhé světové války vyslýcháni a následně popraveni obyvatelé obce Ležáky a spolupracovníci výsadkářů ze skupiny SILVER A.

V uplynulých letech vlastnila stavbu Tesla Pardubice, od roku 2000 firma Foxconn. Budova byla prohlášena kulturní památkou v roce 2009 v již silně zanedbaném stavebním stavu. V prosinci roku 2014 však získala vilu Československá obec legionářská, která má velký zájem na záchraně a obnově objektu a jeho využití pro výstavní a edukační účely.

Rozlehlá podnikatelská vila byla postavena v roce 1884 na okraji města v romantickém historizujícím slohu k obytným a reprezentativním účelům. Během parforsních honů bývala společenským střediskem vysoké šlechty. Za druhé světové války se stala sídlem Schutzpolizei a také místem, kde byli údajně vězněni před popravou lidé z obce Ležáky. Po válce sloužila jako správní budova podniku Tesla. Vysoká architektonická hodnota celku je dána také souborem uměleckořemeslných doplňků a součástí vybavení v interiéru i v exteriéru. Má přímou vazbu na národní kulturní památku Pietní území Zámeček v Pardubičkách.

Budova byla prohlášena kulturní památkou v roce 2009 v již silně zanedbaném stavebně-technickém stavu: stropy druhého a třetího patra věže jsou promáčené, místy propadlé a napadené plísní. Reprezentativní polygonální sál s krbem a náročným dřevěným obložením má odstrojený a provizorně podepřený dřevěný strop a poničené podlahy. V exteriéru jsou poškozené velké plochy původních omítek, často jsou opadané až na zdivo. Kovové uměleckořemeslné detaily jsou korodované. Střecha věže má pouze provizorní krytinu, kvůli absenci údržby jsou všechny dřevěné prvky v celkově zchátralém stavu.